StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Het is al weer even gelden, maar tijdens de bijeenkomt van het stadsoverleg in Stad zijn enorm veel onderwerpen ter sprake gekomen: de N59, de droom voor het Overtrefpunt, de laatste ontwikkelingen mbt waterstofgas, de deelauto's, het verharde wandelpad door het Stadse bos en de zendmast bij SNS.

Geen dubbele rijbaan op de N59
Vorig jaar hebben zowel de minister, de provincie als de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de N59. In totaal gaat het om een bedrag van 16 miljoen euro. Dat is niet voldoende om de weg, of een gedeelte daarvan te verbreden naar twee keer twee rijbanen. Wel komt er een rijbaanscheiding om de kans op ongelukken te verkleinen.
Dat vertelde wethouder Feller tijdens een bijeenkomst van het stadsoverleg in Stad aan ’t Haringvliet. Zoals het er nu naar uitziet wordt het geld ingezet voor een rijbaanscheiding op het traject vanaf de kruising bij de Schaapsweg tot knooppunt Hellegatsplein. De gewenste aanleg van extra rijstroken is volgens de wethouder: “Een stap te ver voor de minister.”
Vanwege de rijbaanscheiding wordt de weg wel verbreed, zodat hulpdiensten, ondanks de rijbaanscheiding het verkeer kunnen passeren. De situatie is dan vergelijkbaar met de N57. Deze week zouden de handtekeningen onder de plannen worden gezet, maar dat is uitgesteld omdat de provincie druk is met de interne organisatie na de recente verkiezingen. De gemeente zet zich in om niet alleen het genoemde traject te voorzien van een rijbaanscheiding, maar de hele N59. Wethouder Feller: “We zien dit plan als een eerste stap, maar we zijn er nog niet klaar mee.”
De werkzaamheden aan de weg moeten uitgevoerd worden in de periode tot 2022. Naast het vergroten van de veiligheid is het de bedoeling om de weg duurzaam te maken en de doorstroming te verbeteren.

Droom voor Overtrefpunt stap dichterbij
Het Overtrefpunt is een langgekoesterde wens van de Stadtenaren. Het Overtrefpunt is een plan voor een nieuwe accommodatie waarin beide scholen, peuterspeelzaal, gymzaal en dorpshuis onder één dak worden ondergebracht. Het moet dé plek worden waar de inwoners van het dorp elkaar ontmoeten. Peuters spelen er in de kinderopvang, leerlingen van de scholen rennen rond op het plein, ouderen drinken er een bakje koffie en er wordt EHBO-les gegeven. Lang bleef het bij dromen, maar door een combinatie van factoren komt het Overtrefpunt nu dichterbij. Het eerste is dat beide schoolgebouwen in het dorp hoog op de lijst staan om te vernieuwen, net als de gymzaal in het dorp. Voor het vernieuwen van basisscholen op het eiland is voor de komende vijf jaar dertig miljoen gereserveerd door de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarnaast wil de gemeente haar gebouwen verduurzamen, door alles onder te brengen in één duurzaam gebouw is Stad klaar voor een groene toekomst.

Stad aan ’t Waterstof
De gemeente Goeree-Overflakkee moet, net als alle andere gemeenten, in 2021 een plan klaar hebben voor de toekomst van het eiland zonder aardgas. In Stad aan ’t Haringvliet wachten de bewoners niet tot de gemeente de plannen klaar zijn, maar gaan de bewoners zelf op onderzoek uit naar de beste alternatieven voor aardgas. Het meest in het oog springt het plan om van aardgas over te stappen naar waterstofgas. Wethouder Tea Both: “Geen enkele kern is zo met de energietransitie bezig als Stad. Het zou zo maar kunnen, dat er in de toekomst tegen kernen wordt gezegd die willen verduurzamen: Ga eerst maar eens in Stad kijken.”
In Stad aan ’t Haringvliet zijn er vier tafels waaraan wordt nagedacht over de omschakeling naar waterstof. Iedere tafel heeft een eigen onderwerp, dat zijn: techniek, communicatie, financiën en proefprojecten. Onder leiding van projectleider Jonathan Reitsma worden antwoorden gezocht op allerlei vragen. De belangrijkste vraag is natuurlijk: Is waterstof een goed alternatief voor aardgas? Om daar achter te komen wordt er gekeken naar de gevaren, maar ook hoe ervoor gezorgd kan worden dat er continu voldoende waterstofgas beschikbaar is. Als alle vragen van de tafels zijn beantwoord komt er een eindstuk waarin alle bewoners worden geïnformeerd over de stand van zaken.
Betrokken bewoner Herman Maas oppert het plan om in het dorp een coöperatie op te zetten om samen eigenaar te worden van de eventuele productielocatie van waterstof. Het plan op dit moment is om met de groene energie van een windmolen waterstof voor het dorp te produceren. Of het dorp in de toekomst inderdaad overstapt van aardgas naar waterstof is op dit moment nog niet duidelijk. Maar er wordt wel serieus werk gemaakt om de mogelijkheid te onderzoeken.

Deelauto’s voor alle inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet
Nieuwbouwwijk Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet is de eerste woonwijk op het eiland met eigen deelauto’s. De praktijk leert dat de elektrische BMW’s nog niet zo veel worden gebruikt door de bewoners. Mede daarom is besloten om de deelauto’s beschikbaar te stellen voor het hele dorp. Daarmee wordt Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp met eigen deelauto’s. Dit werkt als volgt. Bewoners van het dorp kunnen zich aanmelden op de website www.mobiliteitsmeesters.nl. Vervolgens kunnen ze via de app een auto reserveren. De app vormt ook de sleutel om de auto te openen en op weg te kunnen. De rit wordt achteraf verrekend, de prijs is € 6,- per uur plus € 0,15 per kilometer. Twee uur boodschappen doen in Middelharnis kost daardoor veertien euro. Dat lijkt wellicht veel geld, maar een eigen auto zijn in totaal al snel zo’n 300 euro per maand. Voor mensen die weinig kilometers maken kan het gebruiken van de deelauto’s in plaats van een eigen (tweede) auto een flinke besparing opleveren.
De organisatie mobiliteitsmeesters heeft ook een deelauto bij het gemeentehuis geplaatst, waar de ambtenaren enthousiast gebruik van maken. Ook in een Rotterdamse wijk is de deelauto populair, daar zijn ze vrijwel continu in gebruik. Inwoners uit Stad stellen praktische vragen aan Jouke Baarda die een presentatie geeft tijdens een bijeenkomst voor bewoners. Bijvoorbeeld hoe het gaat als je in de file terecht komt en dus later terug bent dan gepland. Het antwoord is de organisatie bellen. Die kijken dan hoe laat de volgende reservering van de auto is en regelen indien nodig een alternatief voor de volgende gebruiker. Op de vraag of het niet te duur is, luidt het antwoord dat de prijzen eerder lager dan hoger zijn dan andere deelauto’s. En dat alles is inbegrepen in de prijs, zowel verzekering, de stroom, onderhoud als het wassen van de auto’s. En dat er alleen wordt betaald voor het gebruik, er zijn geen vaste kosten. Aanvankelijk was er een maandelijkse fee van tien euro, maar dat is afgeschaft.
Samen met de gemeente wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een pilot op te zetten met vrijwilligers. Waarbij mensen die zelf geen auto (meer) kunnen rijden, zoals ouderen, een auto boeken en er vervolgens een vrijwilliger achter stuur plaats neemt om ze naar hun bestemming te brengen. Mensen die belangstelling hebben om als vrijwillige chauffeur aan de slag te gaan kunnen zich melden bij de gemeente.

Wandelpad en stadspark
Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet willen graag een verhard pad met verlichting aanleggen door het Stadse bos. Het wandelpad moet de verbinding vormen tussen de nieuwbouwwijk en de Albert Schweizerschool. Er is geld beschikbaar van de gemeente, maar om het pad te realiseren moeten de dorpelingen zelf ook een bijdrage leveren. Stadtenaren die ideeën hebben voor een inzamelactie kunnen zich melden bij het stadsoverleg. De toekomstdroom van het stadsoverleg is groter dan alleen een verhard wandelpad, de hoop is om het Stadse Bos uiteindelijk om te vormen tot een aantrekkelijk en gevarieerd park: het Stadspark.

Zendmast voor Stad
Goed nieuws voor de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Op het terrein van voetbalvereniging komt een zendmast van KPN. Daarmee moeten haperende telefoongesprekken en problemen met mobiel internet in het dorp tot het verleden behoren. De dichtstbijzijnde mast is nu in Middelharnis, maar dat is niet toereikend. De zendmast is van KPN, maar wordt gebruikt door alle providers.