StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Jan en Jaap Maliepaard zijn twee broers, die geboren en getogen zijn in Stad aan ’t Haringvliet. Het zijn twee actieve mannen van middelbare leeftijd, die vol passie praten over hun uit de hand gelopen hobby, die professionele vormen heeft aangenomen. Wat doen zij dan? Ze maken samen van historische foto’s en oud beeldmateriaal, dvd’s met als hoofdonderwerp de geschiedenis van en op Goeree Overflakkee: “Zonder het verleden geen heden”. De dvd’s gaan over alle veertien dorpen, de inwoners, allerlei bijzonderheden die in en rondom die dorpen plaatsvonden, maar ook over algemene zaken die betrekking hebben op Goeree Overflakkee.

Jan en Jaap Maliepaard

In verband met de Mel Dale week ga ik bij hen langs tijdens hun wekelijkse bijeenkomst om hen te vragen wat zij nu precies doen, hoe dat er uit ziet en wat hun bijdrage is aan de Mel Dale week in september 2016.

Hartelijk word ik ontvangen door de vrouw van Jaap, die voor heerlijke koffie en soep zorgt, zoals zij dat iedere woensdagochtend doet wanneer de mannen boven in hun werkkamer druk bezig zijn.

De broers vertellen dat het begonnen is in 2006, hoewel in 1988 de eerste aanleiding plaatsvond toen er door de stichting dorpsgroep Stad een fototentoonstelling werd georganiseerd in het Trefpunt. De foto’s daarvoor werden gemaakt door de toenmalige bakker en melkboer van het dorp en Kees Meijer. Deze tentoonstelling werd goed ontvangen.

Jan en Jaap Maliepaard en Kees Braber (overleden april 2015), die alle drie een moestuin hadden en elkaar daar geregeld spraken, besloten om in 2006 zelf een tentoonstelling te maken met door hen gemaakte foto’s. Dit werd een ongekend succes, met wel meer dan duizend bezoekers. Zij kregen de smaak te pakken en besloten verder te gaan. Jan was al een aantal jaren actief in het geven van diavoorstellingen op, door de kerken uit het dorp, georganiseerde middagen voor ouderen. De drie mannen deden een oproep aan de plaatselijke bevolking om bij de mensen thuis hun fotoalbums te mogen bekijken en voor hen interessante foto’s te fotograferen. Zij hadden en hebben al het benodigde materiaal daarvoor in huis en maken door foto’s van foto’s te maken een heel nieuw fotoarchief. Helaas kwamen er niet veel reacties op hun oproep, dus hebben zij de kranten gevraagd om in hun archieven te mogen kijken en foto’s te mogen maken. Aangezien de mannen totaal niet uit zijn op enig winstbejag werd dat toegestaan. Dit moet echt een hele klus zijn geweest en na drie weken hadden zij 15.000 foto’s van de dorpen op het eiland. Inmiddels hebben de mannen 125.000 foto’s in hun bezit. Al deze foto’s moeten digitaal bewerkt worden en gerangschikt in mapjes. Daarna kunnen er per onderwerp dvd’s van worden gemaakt. De foto’s kunnen niet onbewerkt getoond worden, sommige moeten worden gedraaid, lichter of donkerder worden gemaakt, maar bovenal vinden de broers het belangrijk dat de foto’s hun eigen karakter behouden en daar zorgen zij voor. Dat iedereen kan zien hoe er vroeger op Flakkee werd geleefd en wat er allemaal is gemaakt, wat er groeit en bloeit, dat vinden zij belangrijk en hebben zij op dvd’s vastgelegd. Al het materiaal wat nodig is om een presentatie te geven hebben zij in huis.

Hoe ziet zo’n dvd-presentatie er uit?
Jan en Jaap vertonen veelal twee dvd’s, die ieder een half uur duren. De dvd’s bevatten ongeveer een 150-tal foto’s begeleidt met muziek, soms staan er teksten onder de foto’s of is er een kleine inleiding, maar dit is zo min mogelijk gedaan. Zoals Jan het zegt: “één foto zegt meer dan duizend woorden, de foto’s spreken voor zich”.

Kunnen jullie nog meer foto’s gebruiken?
Foto’s zijn altijd welkom. Wat echt nog gezocht wordt zijn drie films, over Ooltgensplaat, Melissant en Achthuizen, dat zijn de enige drie films die nog ontbreken aan hun verzameling. Er zijn namelijk in 1967 professionele films gemaakt over alle dorpen van Flakkee, door iemand die niet van het eiland komt en om die drie films gaat het hun.

Jan en Jaap Maliepaard

Kun je online zien wat de mannen Maliepaard doen?
De broers hebben een website, www.flakkeeopdvd.punt.nl, waarop heel veel informatie te vinden is, zoals over welke onderwerpen zij inmiddels dvd’s hebben gemaakt, wanneer ze waar een presentatie verzorgen en hoe je hen kan vragen een presentatie te geven, tevens laten zij wisselende filmpjes online zien.

Hoe zijn Jan en Jaap betrokken bij de Mel Dale week en de musical over het leven van Mel Dale?
Zij zijn druk bezig foto’s te selecteren om dvd’s te maken die gedurende de Mel Dale week worden getoond in het Trefpunt. Ook zijn ze in hun archieven aan het zoeken naar foto’s die geschikt zijn, om na bewerking, op groot scherm te worden getoond tijdens de musical. Jan zal de rol van de oude Mel Dale spelen in de musical.

Wat betekent de Mel Dale week voor Stad?
Jan en Jaap denken dat de Mel Dale week zeker meer verbondenheid zal geven in het dorp. Jan geeft aan dat samen iets maken zeker werkt. Dat heeft hij vroeger ook ervaren toen hij actief lid was van de Oranjevereniging en de zeskamp werd georganiseerd, die een zestienkamp werd en waar heel veel mensen op afkwamen, ook van buiten het dorp. Jaap heeft overigens dertig jaar meegewerkt in de toneelvereniging van Stad, die nu nog bestaat en actief optreedt.

Deze twee broers zitten niet achter de geraniums, maar zijn heel actief en maken prachtige dvd’s die iedereen op ons prachtige eiland moet zien. Hoe leuk is het dat je op een groot scherm kunt zien hoe je dorp er vroeger uit zag. Hoe ons eiland is veranderd en het is geworden tot wat het nu is. Jan en Jaap verzorgen graag een presentatie, zij vragen enkel een minimale onkostenvergoeding. Via de website, www.flakkeeopdvd.punt.nl, kunt u hen benaderen. De eerste gelegenheid waarop een presentatie kan worden bijgewoond is op maandag 7 maart 2016, aanvang 19.30 uur in Het Trefpunt, te Stad aan ’t Haringvliet, De onderwerpen zijn o.a. een Koninginnedag, Stadse dag, Stad vanuit de lucht enz.