StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Omdat het Trefpunt vanwege de Corona-maatregels nog niet volledig open is, hangen de wissellijsten nog niet in de grote zaal maar staan ze nog achter de ramen aan de voorzijde van het gebouw.

Piet van Rumpt met de door hem ontworpen tweeschaarploeg

Het Dorpsberaad van Stad aan ’t Haringvliet vergadert deze maand onder meer over een plan om op het dorp een ploegenmonument te plaatsen. Dit jaar is na vele jaren de productie van de beroemde gele Rumptstadploegen vanwege een overname gestopt. De firma Rumptstad was drie generaties lang voor Stad aan ’t Haringvliet wat de Philipsfabrieken voor Eindhoven en Albert Heijn voor Zaandam betekenden. Zij zorgden op hun hoogtepunt niet alleen voor 120 arbeidsplaatsen maar ook voor huisvesting en het sociale leven op het dorp. Het is aan het dorp of er een monument komt en zo ja, hoe het eruit gaat zien en waar het geplaatst gaat worden. In het Trefpunt brengen we toch deze mand al de geschiedenis van Rumptstad in 20 foto’s.

Op de foto ziet u medeoprichter Piet van Rumpt met de door hem ontworpen tweeschaarploeg die in enorme aantallen is geproduceerd en over een groot deel van de wereld verkocht is.

NB: De foto's van de afgelopen maanden kunt u terugkijken in het fotoboek. De foto's van de laatste maand komen random langs aan de linkerkant van de website.