StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

StadsColumn

Op deze website mag een pittige column natuurlijk niet ontbreken. Van september 2005 tot begin september 2007 heeft Joost van de Putte deze taak op zich genomen. Daarna ging Sundaygirl tot mei 2009 als vaste columnist in op zaken die haar bezig hielden. Sinds 2011 hebben we het zonder columnist stellen, maar in maart 2021 is de vergulde haan op de Stadse kerktoren die soms hoog van de toren blaast.

----------

Veul maasun binne of gaen nog op vekansie. Plekken as Spanje in Turkijje in verwegiestan binne in. Mar hoe gieng dat vroegur?

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat er ditmaal geen column zal verschijnen op deze plaats. De columnist die hier placht te schrijven, kon geen kopij inleveren om de volgende redenen ...

De meeste columnisten hebben de kans de zaken die hen aan het hart gaan aan te kaarten. Voorheen heb ik mijn eigen column een venster op een stukje van de wereld genoemd. Een ‘regiovenster’ zo u wilt.

As je niet naer schoolu hoefde gieng je speule mit un vriendje. Wielle hadde geen speultuun of hangplek, we moste eige vermaeke mar dat gieng aak.

Zonder diploma ben je nergens in deze harde wereld. Althans dat is mij altijd verteld en ik heb braaf geleerd en gestudeerd totdat ik zo een groot hoofd had als ik nu heb.

Tegen onze schuur hangt een nestkastje waarin sinds enkele weken een koolmeesjesechtpaartje onderkomen gevonden heeft. Dat ging niet automatisch, daar is meer geduld voor nodig dan ik verwacht had.

Sinds een paar maanden ben ik zelfstandig ondernemer. Ik moet er nog steeds een beetje van lachen. Wie mij een beetje kent, begrijpt dat ik niet in de wieg gelegd ben voor het onderhandelen over verzekeringscontracten.

As je naer de grote schoolu mog most je zes jaer weeze. Wielle gienge op 1 april naer de grootu schoolu. Dat je dun eerstun dag most vergeet je nooit, toch?

Mijn zoon wil een brommer. Plotseling. Als ouder schrik je een beetje als blijkt dat ze al zo jong van die gevaarlijke dingen willen, maar u weet net zo goed als ik dat verbieden vaak averechts werkt.

De slaepkamer noe is van alle gemakken voorzien, vroegur was dat arus Kleine huusjes, kleine zoldurs mit un schuun dek in geen raemun, dus weinig ruumte.

De Transatlantische handel in slaven is een van de zwartste bladzijden in onze geschiedenis. Schattingen over het aantal Afrikanen dat naar Amerika werd gebracht lopen op tot meer dan 10 miljoen.

Het was één van die nachten waarop je hoopt dat het gieren van de wind niet gaat liggen en de sterren zachtjes in de hemel drijven. Een paarsachtig maanlicht lag over het dorp en stemmen loeiden door de schoorstenen.

De kleuterschoolu op Stad die hietende gelaaf ik “Prinses Marijke” die is pas gebouwd begin zestigur jaerun. Mar waer mot je dan naer toe as je de leeftiet heit in dur is geen kleuterschoolu?

De columnist zonder inspiratie werd wakker op een zachte zaterdagochtend doordat een maartzonnetje tussen de gordijnen door scheen. Hij had die week nog geen tijd gevonden voor het schrijven van een column.