Kwas van de weeke nog even op hut durp, tis hut gesprek van de dag Twee keer op zaturdag zoendur straam, hut mot toch niet gekkur worre.
opmaak
Zoender straam.

Kwas van de weeke nog even op hut durp, tis hut gesprek van de dag Twee keer op zaturdag zoendur straam, hut mot toch niet gekkur worre. Dur was tur een die vroeg "Jan hoe gieng dat vroerur, zat je toen aak wel us zoendur straam". Aak wel us zoendur straam, we hadde helemaele geen straam.

Wielle hadde tuus vroegur alleen mar gas, laeter krege we van de EMGO straam. We hadde in de kaemur an de zoldur bovun de taefel un gaslampe hange. Dat was un stange mit daeran un kraen die kon je mit un twee kettingkies ope in dicht doen. An die stange zat un dieng waerin je een gaskousie kon doen. Je dee de kraen ope in mit un lucifaer stak je hut gas an, je most wel oppasse dat je dat gaskousie niet anrocht mit hut ansteke want dan was tie meestal kepot. Mit die kraene kon je hut gas haagur of laegur zette je had dan meer of mindur licht. As de lampe angieng zatte we meestal roend de taefel in deje dan un spelletje ganzeborde of sjoelu. In de gange hieng un peterolielampie an de muure, daer had ja aak un beentje licht van. In de keukun hieng aak zoon peterolielampie an de muure, die brande op un laeg pitje, dat kostu dan weinug peterolie. As wiellu naer bed mostu dan nam vadur of moedur hut peterolielampie mee naer bovun. Mar as ze naer beneje gieng nam ze het lampie weer mee, dus je most wel drek gaen slaepe. De plee stoend buitun daer was geen licht, dus as je snachs most plasse dan deje dat op de pispot die in hut nachtkassie of oendur bed stoend, handig toch. We hadde aak geen koelkast allus stoend in de keldur, daer was hut lekkur koel. Leatur krege we wel straam van de EMGO, noe krieg je straam van ene co. Wist je noe mar wie die ene co is dat kon je dur wat van zaage, toch?.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD