StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Tot onze spijt moeten we u mededelen dat er ditmaal geen column zal verschijnen op deze plaats. De columnist die hier placht te schrijven, kon geen kopij inleveren om de volgende redenen ...
Joost mag het weten
Geen column

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat er ditmaal geen column zal verschijnen op deze plaats. De columnist die hier placht te schrijven, kon geen kopij inleveren om de volgende redenen: Allereerst is er het onmenselijk warme weer van de laatste weken dat het schrijven welhaast onmogelijk gemaakt heeft en bovendien de hersenfunctie van onze geweldige columnist teruggebracht heeft tot die van een woestijnrat. Zijn vochthuishouding kon de gang naar het toetsenbord en de doorstroming van zijn hersenen niet aan. Enfin, u was erbij, het was te warm om met de ogen te knipperen, te warm om tanden te poetsen.

Bovendien leed hij aan een zeer ernstige concentratiestoornis die hem slechts in staat stelde om zijn werk te doen, zijn tuin te onderhouden, met zijn zoon te spelen, allerlei huishoudelijke klusjes te verrichten, nu en dan een verkwikkend bad te nemen, boeken te lezen, de Tour de France nauwlettend te volgen en zich te ergeren aan de ontwikkelingen in het wereldnieuws. De sfeer in zijn huis was er een van vrolijke, zonnige gezelligheid en daardoor was het schrijven van een column werkelijk onmogelijk. Wandelingen door de zwoele avondlucht van ons mooie dorp mochten niet baten en ook het fanatieke werken in de achtertuin, brachten geen verbetering in de situatie. Dokters zeggen dat hij buiten levensgevaar is.

Helaas daarom dus geen puntige teksten over de marges van het Stadsleven. Geen literaire douche. Geen diepe levenswijsheid. We weten dat velen onder u door de afwezigheid van zijn altijd warme woorden in een diepe depressie dreigen te verzanden en verwijzen u hiervoor naar de huisarts. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de columnist de volgende keer weer bij machte is om u te verwarmen, te verblijden en te verzachten. Onze welgemeende excuses voor dit grote maar tijdelijke gemis.

Joost