StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Deze weken is er in de media naast verkiezingsnieuws ook extra aandacht voor de energietransitie en daarbij komen we geregeld de naam van ons dorp op een positieve manier tegen.

samenwerken

Het blad van Deltawind, dat huis aan huis bezorgd is, besteedt veel aandacht aan ons dorp en echt niet alleen over het eventuele overgaan op waterstof. Er komen verschillende bewoners aan het woord die actief betrokken zijn bij het verduurzamen in veel bredere zin dan alleen het waterstof. Het schept het beeld van veel betrokken actieve burgers die zeer gemotiveerd en verbindend bezig zijn.

Ook het blad van de RABObank besteedt aandacht aan ons aardgasvrije dorp in 2025 met de voorzitter van de dorpsraad op de cover.

Helaas heeft een deel van de bevolking nog veel vragen en behoefte aan bijeenkomsten om samen een toekomst pad uit te zetten. De coronaregels blokkeren dat echter en daarom hebben twee bewoners huis aan huis een enquête opgezet om meer duidelijkheid te krijgen over hoe groot het draagvlak in het dorp is. Loopt een groepje niet te ver voor de troepen uit en heeft het nog wel aansluiting bij de bevolking?

Er is meer behoefte aan helderheid en inspraak en daarom ben ik zo blij met het filmpje van Richard van As-Jacobsson op Stadsweb dat veel duidelijkheid verschaft over de huidige stand van zaken over de waterstofplannen. Helaas bleek dat filmpje 17 maart al verwijderd maar 18 maart stond het er weer op. Het hele transitieplan voor het dorp is iets om trots op te zijn maar we moeten wel aan het draagvlak blijven werken en ervoor waken dat het geen slijtzwam wordt in deze tijd van verkiezingen waarin we meer bezig zijn met wat ons scheidt dan wat ons bindt. Samen werken aan onze toekomst moet het motto blijven.