StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Al vele jaren zit op de Stadse kerktoren een vergulde haan die vanaf zijn hoge positie het dorp goed kan overzien en daarom veel over het dorp weet en van alles in de gaten kan houden. Hij waait met alle winden mee en heeft daarom een brede blik en kan af en toe hoog van de toren blazen.

Kerktoren Stad aan 't Haringvliet met haan

Naast de haan wordt de toren en het kerkdak ook vaak bevolkt door kraaien en die kunnen nog wel vliegen en komen daarom ook in de omgeving van het dorp waar de haan geen zicht op heeft. Ze geven hun interessante verhalen door aan de haan en die kraait ze dan door in deze rubriek.

Sinds kort is de haan niet meer het hoogste punt van het dorp want we hebben bij de voetbalwei een zendmast gekregen waardoor we met de gehele wereld contact kunnen maken maar als u daar interesse voor heeft moet u andere media raadplegen want daar bemoeit de torenhaan zich niet mee.

Het is goed dat u weet dat de kerktoren onlosmakelijk met de kerk verbonden is maar eigendom is van de gemeente en niet van de kerk en dat dus de haan niet alleen de boodschap van het evangelie wil uitdragen, maar ook het dorpsnieuws wil verspreiden. Na het laatste goudbad werd de haan derhalve door de wethouder en niet door de dominee terug op de toren geplaatst om weer te glinsteren in de zon. In het verleden dreigde de toren door verzakkingen wel eens van de kerk los te scheuren maar dat werd gelukkig steeds tijdig gerepareerd.
De innige samenwerking tussen kerk en toren blijkt ook uit de regels van ons cultureel erfgoed waarin is vastgelegd dat naast het oproepen van de gelovigen om ter kerke te gaan, de kerkklokken dagelijks om 8.00, 12.00 en 20.00 uur en bij begrafenissen van ook niet kerkelijke bewoners zullen luiden. Naar verluid kwam deze afspraak mede tot stand door Pau Kreeft, ons eerste socialistische raadslid uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Het is het streven dat de haan, die verguld is met deze opdracht, mogelijk wat onregelmatig, maar grofweg wekelijks een stukje op StadWeb zal schrijven.