StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Ik wil het niet over het nieuwe kabinet hebben, want ik wil een optimistische column schrijven. Ons dorp, dat qua leefbaarheid enigszins kansarm genoemd mag worden (om te spreken in termen van de nieuwe regering), doet het goed als het gaat om ontwikkelingen en levendigheid. Dankzij een doortastende woningbouwcoöperatie zullen er nieuwe zorgwoningen en eerstelijnsinfrastructuur komen en dankzij enthousiaste inwoners en gemeente is er geld en aandacht voor een nieuwe impuls voor het Trefpunt. Ook wordt van de gemeentelijke herindeling een focusbeleid voor de kleine kernen verwacht en lijkt de lokale politiek zich daarop al voor te bereiden. Stad zou daar wel eens een heel mooie rol in kunnen gaan spelen. Dat zijn zaken die ik vaststel als ik om me heen kijk en die ik niet verzonnen heb.

Toch werd mijn vorige column enigszins honend ontvangen. Ik zou een te rooskleurig beeld van de situatie van het dorp schetsen. En daar word ik dan weer een beetje droevig van. Daarom herhaal ik mijn mening.

Wat is dat toch bij Stadtenaeren dat ze optimisme zo krachtig de put in willen praten? Is dat angst voor vernieuwing? Vrees om teleurgesteld te worden? Iedere Stadtenaer wil een mooier en levensvatbaarder dorp. Maar er wordt gesproken in termen die doen denken dat Stad een dodelijke ziekte heeft. Dorpen kunnen niet ziek zijn en al helemaal niet dood gaan. Die neerslachtige houding dreigt zelfs de energie soms uit sommige ontwikkelingen te halen en dat vind ik heel erg. Heel erg. Kom op, mensen! Dit dorp kan veel meer dan het lijkt te denken! Hou op met doemdenken en zet uw schouders onder de vernieuwingen. Het heeft inderdaad erg lang geduurd, maar nu de wind lijkt te draaien voor het dorp, moeten we de zeilen hijsen. Tijd voor de Stadse Verlichting. Durf te bruisen!

Joost