StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Heel werkend Nederland is in rep en roer. Er gaat namelijk gemorreld worden aan de pensioenregeling. We kunnen allemaal dag zwaaien met ons handje naar de regeling zoals de pensioenada's van nu, die toen bedacht hebben. Nu maar hopen en bidden dat we iets fatsoenlijks terug krijgen.
opmaak
Domme krachten

Heel werkend Nederland is in rep en roer. Er gaat namelijk gemorreld worden aan de pensioenregeling. We kunnen allemaal dag zwaaien met ons handje naar de regeling zoals de pensioenada's van nu, die toen bedacht hebben. Nu maar hopen en bidden dat we iets fatsoenlijks terug krijgen.

Er zijn nu al te weinig arbeidskrachten ten opzichte van het op te brengen pensioen. Natuurlijk moeten er dingen veranderen. Het populair maken van grotere gezinnen heeft geen zin, aangezien werkgevend Nederland niet bijzonder enthousiast staat te trappelen om aan opvangvergoeding mee te betalen, opvang te regelen of banen te creëren waarbij moeders en vaders onder schooltijd kunnen werken. Ook de regering morrelt steeds vaker aan de voordeeltjes van een gezin. Daarnaast zou dit een lange termijn oplossing zijn, waarmee het probleem van nu niet opgelost wordt.

Er werd door de sociale partners, al dan niet gemeend, overleg gevoerd over het opschroeven van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Alleen de manier waarop deze regeling tot stand zou komen gaf reden tot discussie.

Moet er één datum komen waardoor je als je aan de verkeerde kant van de streep geboren bent, je in één keer 2 jaar langer moet doorwerken of moet het langzamer ingevoerd worden, door elk jaar 1 maand langer te werken? Nou ja, de sociale partners zijn zo sociaal niet meer en hebben het vraagstuk maar terug gegeven aan Den Haag.

Kijk er is een duidelijk verschil tussen fysiek zware arbeid en iemand die bijvoorbeeld heel zijn carrière voornamelijk achter een bureau gezeten heeft. Zonder af te willen doen aan de soms zeer grote verantwoordelijkheid die iemand heeft achter zo’n bureau. Deze persoon kan als het niet meer gaat, vaak binnen hetzelfde bedrijf een minder zware functie uitoefenen. Daarnaast heeft deze persoon vaak lang doorgeleerd.

Iemand die in de bouw zit en door zijn werkzaamheden zijn lichaam verslijt (nou ja onderdelen ervan dan) kan heel vaak niets anders. Hij is vaak al met 16 of 17 jaar in zijn vak gestart, heeft nooit meer de schoolbanken gezien behalve voor taak gerichte cursussen.

Stel we gaan allemaal 45 jaar werken. Wil je doorleren tot je 25ste prima, maar dan ben je tot je 70ste aan het werk. Ga je al jong aan de slag in bijvoorbeeld de bouw, dan moet je van je 18e tot je 63e doorwerken. Het zou een oplossing zijn voor de toekomstige generatie en de huidige generatie.
Met de regeling zoals de sociale partners die voorstelden, creëer je nog een ander probleem. Steeds meer jongeren zullen veel langer doorleren om minder lang te hoeven werken. En dan gaat het Nederlandse pensioen alsnog ten onder door een tekort aan "domme" krachten.

Ik ben benieuwd waar Den Haag mee komt.

Sundaygirl