StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Hoe zou ik het vinden als morgen of volgende week mijn buurman aan de deur staat, om mij vervolgens mede te delen, dat vanaf dat moment mijn huis voortaan van hem is en dat ik het met hem moet delen.
opmaak
Buurman

Hoe zou ik het vinden als morgen of volgende week mijn buurman aan de deur staat, om mij vervolgens mede te delen, dat vanaf dat moment mijn huis voortaan van hem is en dat ik het met hem moet delen, dat mijn gezin en ik (als blijk van goodwill) nog wel op de zolder mogen wonen?

Ik mag vooralsnog gebruik maken van de voordeur. Maar let op: Dit is een privilege die mijn buurman mij nu nog gunt.

Tja ik ben bang, dat ook ik op een kwade dag met minder goede bedoelingen de trap af zou komen om te kijken of ik de beste man niet op andere gedachten kan brengen. Als het goedschiks niet lukt dan maar kwaadschiks...

Zoals ik het nu stel, is natuurlijk de simplistische weergave van het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Maar het schetst zo wel een beeld van wat er gebeurt.

Ik ben op internet nog eens nagegaan wat de historie is tussen deze twee volkeren. Maar deze vete gaat al zo ver terug, dat je daar toch eigenlijk niet meer naar mag of kan kijken. Het gaat er uiteindelijk om, dat ik woon waar de buurman meent dat hij zou moeten wonen en in dit geval is het de buurman gelukt mij min of meer te verdrijven.

Ik ben tegen het geweld dat over en weer gebruikt wordt. Maar de statistieken liegen er niet om; voor elke Israëli die gedood wordt, sterven er 10 Palestijnen. Harde cijfers.

Ik denk dat de Duitsers wel bewezen hebben dat een muur bouwen, mensen niet binnen of buiten houdt.

Ik snap niets van dit Joodse volk dat ook zo vaak is onderdrukt, opgejaagd, afgeslacht en gehaat. Hoe kunnen zij een ander volk op deze manier behandelen? En hoe kan het, dat wij als Europeanen er bij staan en er naar kijken?

Zou er een oplossing komen voor deze mensen en hun wensen? Zou de Palestijnse en Israëlische jeugd genoeg besef hebben om zich te realiseren dat ze een compromis zullen moeten sluiten om straks niet de aanleiding te zijn van een nieuwe oorlog? Je vraagt het je af met het voorbeeld dat ze voorgeschoteld krijgen.

Sundaygirl