StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

StadsColumn

Op deze website mag een pittige column natuurlijk niet ontbreken. Van september 2005 tot begin september 2007 heeft Joost van de Putte deze taak op zich genomen. Daarna ging Sundaygirl tot mei 2009 als vaste columnist in op zaken die haar bezig hielden. Sinds 2011 hebben we het zonder columnist stellen, maar in maart 2021 is de vergulde haan op de Stadse kerktoren die soms hoog van de toren blaast.

----------

Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre.

Naar aanleiding van de terrorismedreiging, het verdampen van de ozonlaag, de oorlogszuchtige internationale politiek, toenemende vreemdelingenangst of het nieuwe stoplicht op de Achterdijk.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet kom je ze weer overal tegen: meningen. Zonder een stapel meningen onder de arm kun je met goed fatsoen de straat niet meer op tegenwoordig.

Ik ben een Zeeuw. Ja, ik weet dat ik me met die ontboezeming niet populair maak, maar het is de harde realiteit. Ik ben wat jullie Hollanders een boer of een provinciaal noemen.