StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

StadsColumn

Op deze website mag een pittige column natuurlijk niet ontbreken. Van september 2005 tot begin september 2007 heeft Joost van de Putte deze taak op zich genomen. Daarna ging Sundaygirl tot mei 2009 als vaste columnist in op zaken die haar bezig hielden. Sinds 2011 hebben we het zonder columnist stellen, maar in maart 2021 is de vergulde haan op de Stadse kerktoren die soms hoog van de toren blaast.

----------

Dol zijn we erop; regels. Zonder dit fenomeen zou de mensheid, Nederlanders in het bijzonder, verloren zijn. Voor alles, maar dan ook werkelijk alles, hebben we regels, die we, doormiddel van voorbeeld dan wel door opvoeding ingeprent krijgen.

Ik ha de vorege keer gezeit dat ik wat meer zou vertelle hoe mun zustur noe weunt. Noe daer is even niks van gekomme, ik bin un tietje in de lappemande geweest. Mar ik bin noe weer wat opgeknapt dus bin ik weer mar us in de pen geklomme

Kunt u het zich nog de tijd herinneren, dat u een programma op tv koos en vervolgens zonder onderbreking het hele programma kon bekijken? Ik moet goed mijn best doen om het voor de geest te halen.

Nou ja, natuurlijk niet zoals wij stervelingen "leven" zien. Maar zijn nalatenschap leeft wel degelijk. Onbegrijpelijk vind ik het, dat er mensen zijn die heel wreed tegen hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.

Kwas un paer daegen bie mun zuster op veziete. Ze is un tieje geleje verhuusd naer un aar huus. Un senioreweunien hiet dat noe, vroegur zeije ze un bejaerdeweunieng mar dat mag je niet meer zaage. Ze heit noe allus geliekvloers zak mar zaage.

Vreemde wezens zijn het. Of eigenlijk zijn wij. Want ook ik ben lid van deze sekse. En dat ben ik niet altijd met evenveel trots. Kijk, dat wij het sterkere geslacht zijn heeft de tijd wel bewezen

Sinds een jaar probeer ik u tweewekelijks te vermaken met mijn hersenspinselen.
Ik heb het idee dat ik vooral mezelf vermaak.

Voetballe deeje in un weije waer op dat moment geen koeijen liepe. We moste hut speulveld un beentje vrie maake van "koeijenvlaaien". Hoewel zoon koeijenvlaai een goeje slijding best wel bevorderde wiere ze toch mar zoveul meugelijk weg gehaeld.

De gemeente Middelharnis gaat experimenteren met het door de eigenaar zelf laten opruimen van hondenpoep. Feitelijk heb je in deze gemeente een opruimplicht, maar goed we weten allemaal hoe dat in de praktijk werkt.

De vakantie loopt op zijn eind. De meeste Nederlanders zullen zeggen dat we niet echt een zomer hebben gehad, zoveel hemelwater hebben we gezien. Bent u nog weggeweest, of gaat u nog snel in deze laatste dagen?

Noe hak weer hoore zaage dat de JOP (Jongere Ontmoetings Plekkie) aak weer weg mot, hut mot toch niet gekker worre mit die gastun uut Meneerse. Mar tis netuurluk geen nieuws sinds Stad bie Meneerse gekomme is ken dur niks, lees mar verdur.

Ik ben tegen! Ik ben tegen nieuwbouw op Stad.
Zo, dat is gezegd en dan nu het waarom.

Ik was eigenlijk van plan een stukje te schrijven over politiek correct gedrag. Misschien schrijf ik daar de volgende keer wat over, want ik heb het wel af, maar er is iets tussen gekomen. Of eigenlijk iemand.

Hallo Allemaele, noe hak hoore zaage dat je van Stad naer Tiengemete kan vaere, noe dat doet me weer dienke an vroegur. Wielle gienge in de wintur aak naer Tiengemete, niet mit de boat mar laape over 't ies.