StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Jan van 't hoekie

Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre. Dus komt tur aan om de zoveul tiet un Stads stikkie.

----------

Sinterklaar is de deure nog niet uut of de kerstbââm mot opgetuugd worre. Dur binne der aak un hââp die niks meer doen mit Sinterklaas, mar allus oender de kerstbââm stoppe. Noe die kerstbââm optuge was aak un leuke bezigheid.

Sinterklaasaevend was bie oens een groot feest, we keeke dur naer uut. We konde niet wachte tot het gezellege aeventje zou komme, in wat zoude we allemaele kriege.

We gaen verdur mit de slacht. Zoas ik de vorege keer al zei we hadde geen diepvries, dus allus most verwaarkt worre. In allus wat te eten was an heut vaareke wier gebruikt...

Je laapt noe un supermarkt binnen, als tie der nog is, in dan ken je van allus kaape. Je staet ter niet meer bie stille, allus is te kriegen. Vroegur was dat wel arus, je most dan zurege voor de wintur. Laet ik mar us beginne mit wat ter in de vleispanne kwam.

Hut wordt weer naejaer, tiet om de kachel an te maeken. Noe is ut simpel de termosstaat wat haagur in tis zo waarm in huus. Vroerug kwam dur meer bie kieke.

Hut is wat de leste wienkel op Stad gaet dicht. Dat was vroegur wel arus, toen hadde we dur zat op hut durp. Kzal jeulle us meeneme om boodschappen op hut durp te doen

De Stadse dag had als tema Stad ant waetur. Noe bink daer aak weeze kiekke mit mun broer. Noe ik ken je zaage die keek zun aagun uut. Jae hie is al jearen weg vant durp, dus voend tie hut leuk om weer us hier te kiekken.

Kwas van de weeke nog even op hut durp, tis hut gesprek van de dag Twee keer op zaturdag zoendur straam, hut mot toch niet gekkur worre.

Veul maasun binne of gaen nog op vekansie. Plekken as Spanje in Turkijje in verwegiestan binne in. Mar hoe gieng dat vroegur?

As je niet naer schoolu hoefde gieng je speule mit un vriendje. Wielle hadde geen speultuun of hangplek, we moste eige vermaeke mar dat gieng aak.