StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Jan van 't hoekie

Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre. Dus komt tur aan om de zoveul tiet un Stads stikkie.

----------

Op un zaeterdagmiddag ware mun vriendjes en ik bie de mispit een hut aan het bouwen. Eerst een flinke diepe kuul grave, daer over heen wat ouwe planken en daer weer overheen oude takken voor camouflage.

In mien jeugdjarun wier der vaek, voor de school begon aan bokspringe (niet haasie over) gedaan. Der wiere dan 2 partijen van een stik of 5-6 jongens per partij gevurmd. De éne partij most "bok" staen en de are partij moest sprienge.

Ik ha de voorege keer ut al gehad over de plee, as je op hut land waarekte was het helemaele lastug. Je mocht niet naer huus dus was de slootskante of un bossie de angeweze plekke.

De plee heit aak un flienke veranderieng oendergaen, stoend die vroegur an de slootskant buuten, teguwoordig staet tie in huus mit alles der op in dur an. Dur binne nog al wat verhaeltjes over, dus lees verdur.

Koninginnedag was vroegur een groot feest op hut durp, iedereen dee mee mit de spelletjes. Hut durp was versierd, zelfs mit un erepoorte bie de meule in bovun an de Voorstraete. In de Stadse meziekvereniging blies zun neutje mee.

Tis bienae weer paesen. Jae dan veranderde der nog al wat vroegur. De kachel gieng uut, die wier schoongemaekt in gepoest, hut puppie uut de schouwe in het rooije pepier dur voor dus geen waarmte meer op un kouwen aevond.

Veul maasen hadde een stikkie groend waer ze groente op verbouwden. Die groend huurde ze van de kaareke. Noe binne der nog wel stikkies groend die ja kan huure mar de animo is stikken minder hak hoore zaage, in toch is hut harstikke leuk om te doen.

We staen dur niet meer bie stil mar de televisie is noe un schemurlamp geworre. Van sogguns vroeg tot saevens laet staet dat dieng an. Soms is tur tussen de reclames nog wat te zien aak.

Waer bleuft de wintur? Blueft sneeuwballe gooije, schaasen rieje in sleeje rieje iets wat vroegur leuk was, of zouwe de echte winturs mit un pak sneeuw van zoon dertig centimetur nog terug komme.

Zo korsemisse in oud in nieuw binne weer voorbie,wel gezellug mar tis weer goed dat tur een einde an komt. Vroegur stoende we om dezen tiet op de schaatsun, aak un gezellege tiet kenk wel zaage.

Sinterklaar is de deure nog niet uut of de kerstbââm mot opgetuugd worre. Dur binne der aak un hââp die niks meer doen mit Sinterklaas, mar allus oender de kerstbââm stoppe. Noe die kerstbââm optuge was aak un leuke bezigheid.

Sinterklaasaevend was bie oens een groot feest, we keeke dur naer uut. We konde niet wachte tot het gezellege aeventje zou komme, in wat zoude we allemaele kriege.

We gaen verdur mit de slacht. Zoas ik de vorege keer al zei we hadde geen diepvries, dus allus most verwaarkt worre. In allus wat te eten was an heut vaareke wier gebruikt...

Je laapt noe un supermarkt binnen, als tie der nog is, in dan ken je van allus kaape. Je staet ter niet meer bie stille, allus is te kriegen. Vroegur was dat wel arus, je most dan zurege voor de wintur. Laet ik mar us beginne mit wat ter in de vleispanne kwam.