StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Tijdens de gymles voor de groep 'Special Gym / Gehandicapt' op woensdagmiddag van Gymvereniging MH-SD, vliegen de vrolijke kreten van de kinderen door de lucht.

Persbericht MH-SD

Tijdens de gymles voor de groep 'Special Gym / Gehandicapt' op woensdagmiddag van Gymvereniging MH-SD, vliegen de vrolijke kreten van de kinderen door de lucht. Enthousiast klimmen, klauteren en rollen ze onder begeleiding over de nieuwe creaqbus en cresiqbus. Dit zijn softplay materialen met leuke felle kleurtjes waardoor kinderen uitgedaagd worden om erover te bewegen.

In dit geval zijn het kinderen met een meervoudig handicap die dankzij de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) gebruik kunnen maken van deze zachte en veilige materialen. De NSGK heeft ruim € 5.000,-- beschikbaar gesteld om deze aanschaf mogelijk te maken.
In 2006 nam Bianka Lesierse (zelf ouder van een gehandicapt kind) contact op met het bestuur van MH-SD met de vraag of het mogelijk was om een groep te starten met alleen gehandicapte kinderen.

Het lukte Bianka om 9 gehandicapte kinderen bij elkaar te krijgen. Het bestuur van MH-SD regelde leiding met het diploma bewegingsagoog en een gymzaal. Vrijwel gelijktijdig kwamen Bianka en 1 van de bestuursleden van MH-SD in contact met de NSGK. Bianka via fondsenwerving van de NSGK en het bestuurslid via internet. Aangezien er in de gymzaal veel standaard toestellen voor de scholen staan en MH-SD het al een tijd wenselijk vond dat er speciaal materiaal voor deze groep zou komen, is er een aanvraag ingediend voor de creaqbus en de cresiqbus.

De NSGK is een stichting die opkomt voor jongeren met een handicap. Jongeren die net als andere kinderen graag spelen, sporten, naar school en op vakantie gaan. De NSGK helpt door financieel bij te dragen aan de extra aanpassingen die hiervoor vaak nodig zijn. Zo initieert en ondersteunt de NSGK honderden projecten per jaar. De NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Zij kan haar werk doen dankzij de hulp van vele betrokken vrijwilligers, donateurs en bedrijven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nsgk.nl en www.mhsd.nl.