StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Hier een berichtje van de ijsvereniging "Nooitgedacht", opgericht in 1985 te Stad aan 't Haringvliet.

Op het moment, als wij dit stukje proza aan het schrijven zijn, is het 6 graden onder nul, een lekkere temperatuur om in de sfeer van het schaatsen te komen.
Er is dit seizoen al een kleine week op onze schaatsbaan, gelegen achter de gymzaal, geschaatst. Het ijs was niet zo best, maar dit is verbeterd door de fantastische hulp van de brandweer en vele enthousiaste jonge vrijwilligers. Nog onze hartelijke dank hiervoor.

We hebben voor verlichting gezorgd, wat wakken afgezet, wat sneeuw geschoven en schaatsen maar. Vorig jaar was de vorstperiode wat langer, we hebben toen voor gratis koek en zopie gezorgd.
De vijver die wij gebruiken voor het schaatsen is dit jaar nog flink uitgebaggerd en is best wel diep nu. De vijver is niet van ons en voor iedereen openbaar te gebruiken. Het is vooral voor jonge kinderen gevaarlijk als zij te vroeg op het ijs gaan. De verantwoording ligt bij de ouders en niet bij de ijsvereniging, voor kinderen die zich op het ijs begeven.

In onze folder, die van deur tot deur is bezorgd, is te lezen dat wij ook dit jaar weer met een bus naar de ijsbaan te Breda gaan. Dit gaat gebeuren op donderdag 25 februari 2010 (voorjaarsvakantie). U kunt zich nog opgeven bij Laurens Huizer, Dijkhof 8 of bij Andre van Groningen, Kolff van Oosterwijkstraat 6. Leden betalen € 8,50 en niet leden € 12,=. We vertrekken om 11.00 uur bij de gymzaal, Kolff van Oosterwijkstraat, en vertrekken om 16.00 uur weer uit Breda. Wacht echter niet te lang, want vol = vol!

De ijsvereniging wil de leefbaarheid van ons dorp voor de jeugd en oudere jeugd behouden. Dit kan echter niet zonder uw (geldelijke) ondersteuning. De bodem van de verenigingskas is in zicht. Het (ijs)water staat ons aan de lippen. Daarom willen wij U vriendelijk verzoeken, uw contributie van € 5,= per gezin over te maken op banknummer 360653537 tnv ijsvereniging "Nooitgedacht" met vermelding van uw straat en huisnummer.
Bij voorbaat dank voor uw overboeking, waardoor wij nog vele jaren door kunnen gaan met onze activiteiten en de vereniging in stand kunnen houden.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van ijsvereniging "Nooitgedacht",
Stad aan 't Haringvliet.