StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Achtergrond

Sommige nieuwtjes dienen meer informatie te krijgen. Hoe worden problemen die we op Stad hebben ergens anders aangepakt? Dat er nieuwbouw komt is een leuk nieuwtje, maar wat voor opties hebben we eigenlijk? Hoe ontwikkeld de natuur zich rond Stad? Allerlei zaken die meer achtergrond informatie verdienen, kunt u hier vinden.

--------------------

Hieronder een reactie op hetgeen door VDB 78 is gezegd. Natuurlijk hebben we niet alles kunnen verwezenlijken, maar blijven vechten voor de leefbaarheid in en van de kleine kernen.

Naast de vernieuwing van StadsWeb, heeft ook StadsArchief (Stad in vroeger tijden) een nieuw jasje gekregen.

2009 is voorbij en in navolging van 2008 en 2007, leek het me ook dit keer leuk om te kijken wat er afgelopen jaar allemaal bij StadsWeb is geplaatst. Welk artikel werd het meest gelezen, hoeveel foto's zijn er bijgekomen en wat was uw mening afgelopen jaar?

Geachte Stadtenaren en Overkanters woonachtig te Stad aan 't Haringvliet,
Als organisatie van de Stadse Dag, willen wij aan u verantwoording afleggen m.b.t. de collecte van dit jaar.

Het kostte wat moeite, maar de jury is eruit. De winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend.

U gaat deze zomer met vakantie? Neem dan de camera mee en doe mee met de fotowedstrijd!

Dorpen zijn voor het uitvoeren van plannen vaak afhankelijk van anderen, hetzij van de gemeente waartoe ze behoren, hetzij van maatschappelijke en commerciële organisaties. Zal iemand een aangedragen idee oppikken?

Hoeveel mensen wonen er eigenlijk op Stad? En hoeveel baby's zijn er in 2008 geboren? Stadsweb dook in de cijfers.

De vogels welke regelmatig uw tuin bezoeken hebben het moeilijk in deze winterperiode. Wat kunt u doen om hun leven wat te veraangenamen?

2008 is voorbij en in navolging van vorig jaar, leek het me we aardig om te kijken wat er afgelopen jaar allemaal bij StadsWeb is geplaatst. Welk artikel werd het meest gelezen, hoeveel foto's zijn er bijgekomen en wat was uw mening afgelopen jaar?

Maandagavond 8 december 2008 was er in het Trefpunt een avond voor de inwoners van Stad om mee te praten over de toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld.

Geniet u ook zo van de herfst? En loopt u altijd met de camera op zak? Doe dan mee met de fotowedstrijd! Het thema is: "Herfst, natuurlijk in Stad."

De proef met het veerpontje is inmiddels al weer even afgelopen, maar er is een evaluatie over geschreven door "Stichting Stadsweb". Dit was al eerder vermeld in de krant, maar StadsWeb heeft het hele rapport bemachtigd, wat u hier kunt downloaden.

Koninginnedag 2008 zit er nu helemaal op. Afgelopen week hebben wij het laatste werk verzet; het dorp heeft geen kroontjes meer en de lampjes zitten allemaal weer in de doos.