StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Aardgasvrijnieuws

Groene waterstof als één van de mogelijke duurzame oplossingen om te stoppen met aardgas lijkt een veelbelovende optie voor Stad aan 't Haringvliet. Lees hier alle nieuws over dit onderwerp.

--------------------

Het woord komt maar liefst 182 keer voor in het Klimaatakkoord: waterstof. De verwachtingen van dit gas zijn dan ook hooggespannen. En dat is niet zo gek, want er zijn veel mogelijke toepassingen en het is een schone brandstof. Bij verbranding komt namelijk alleen maar waterdamp vrij.

Het is al weer even gelden, maar tijdens de bijeenkomt van het stadsoverleg in Stad zijn enorm veel onderwerpen ter sprake gekomen: de N59, de droom voor het Overtrefpunt, de laatste ontwikkelingen mbt waterstofgas, de deelauto's, het verharde wandelpad door het Stadse bos en de zendmast bij SNS.

De gemeente Goeree-Overflakkee moet, net als alle andere gemeenten, in 2021 een plan klaar hebben voor de toekomst van het eiland zonder aardgas. In Stad aan 't Haringvliet wachten de bewoners niet af tot de gemeente de plannen klaar heeft, maar gaan de bewoners zelf op zoek naar de beste alternatieven voor aardgas.

Met een projectgroep gaan we onderzoeken of het haalbaar is onze huizen op Stad te gaan verwarmen met waterstof. Praat met ons mee aan één van de tafels.

Zondag 10 februari 2019 om 21.05 uur besteedt NPO2 in VPRO Tegenlicht aandacht aan een 'deltaplan waterstof'. Ook Stad aan 't Haringvliet wordt hierin genoemd om in 2025 volledig over te schakelen op groene waterstof.

Het dorpsberaad heeft destijds met de gemeente ons dorp aangemeld voor een pilot met waterstofgas. We weten dat we van het aardgas af moeten en dat er een alternatief voor moet komen.

Een van de plekken waar de aardgasvrije ambitie is vertaald in een aanvraag voor de proeftuinenregeling is Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op 19 maart 2018 was er in het Trefpunt een bijeenkomst voor alle inwoners over de energietransitie. De dorpsraad, woongoed Flakkee, de gemeente, Deltawind, Stedin, Wout Koppenaal en nog andere organisaties gaven hun visie over het stoppen met aardgas.

Een robot op waterstof die het huis opruimt en het gras maait. Water zuiveren met rietstengels. De bliksem opvangen in een accu. Kinderen hebben verrassende oplossingen om hun 'Stad' duurzaam te maken. De bewoners van het dorp dachten afgelopen maandag na hoe ze Stad van het gas af kunnen krijgen.

Op maandag 5 maart 2018 is er een Stadsoverleg in het Trefpunt voor alle inwoners van Stad met dit thema – komt u ook? Met elkaar willen we gaan onderzoeken welke geschikte duurzame alternatieven er voor aardgas op Stad kunnen zijn. Wat is aantrekkelijk en haalbaar?

Aan de kinderen van 4 tot 14 jaar uit Stad aan ‘t Haringvliet,
Onze gemeente heeft een mooie ambitie om ons eiland duurzamer te maken.

Pilot waterstof in Stad aan ’t Haringvliet

Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is.

Tien jaar geleden had een groep dorpsgenoten het gevoel dat het dorp een slaapstad aan het worden was. Er was krimp, er werd niet gebouwd en er waren weinig activiteiten.