StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Noe binne ik mit mun broer in mun twee zussun op vriedag naer dat stuk "Overleve" weeze kiekke. Noe ik mot zaage hut was op dien aevond wel un kwestie van overleve.
opmaak
Overleve..............

Noe binne ik mit mun broer in mun twee zussun op vriedag naer dat stuk "Overleve" weeze kiekke. Noe ik mot zaage hut was op dien aevond wel un kwestie van overleve.
Ze wilde net beginne in toen viel hut waetur mit bakkun uut de hemel. Hut was noe un kwestie van wint hut gezoende verstand, dus naer huus gaen, of wint de Stadse nieuwsgierugheid.

Noe hut was ut leste dus binne we bleuve zitte, in daer hammen beslist geen spied van gehad. Hut stuk gieng noe presies over datgene wat ik jeulle wies wil maeke ovur vroegur. Ik mot un groot complement geeve an degene die dat allemaele uut gedokterd ha, mar aak an al die stadtenaeren die mee gespeuld ha. Kiek dur binne wel dingetjus die arus waare mar dat mocht de pet niet drukke.

Zo wiere de loonen op vriedag uutbetaeld mar dat mot zaeterdag weeze, die meeste moste op zaeterdag zekur tot 12 ure waareke. Je had jongus die bie SNS voetbalde die deje dan un uur verlette om mee te kenne gaen bie uut wedstriejen. Ze moste dan om 11 uur weg om de boot van half twaaluf te kenne haelen, dus gienge ze op de fiets naer Meneerse hood, dan mit de boot naer Hellevoet, in an de overkante mit un bus naer hut veld van de tegunstandur. As ze gelok hadde kwamme ze daer op tied an, soms was hut zo kort an dat ze in de bus moste verkleeje.
Aak as ze uutgevoebalt waare moste ze soms drek de bus in, zoendur te wassus of te verkleejen. Verkleeje most dan mar in de bus in dan tuus mar in de teile om je eige te wassun, want je most de boot haele.
Meestal waare ze dan tegun un uur of achte savens weer terug op stad. Dan wist je pas of ze verlore of gewonne hadde, dur wier nog niet gebeld de meeste hadde geen telefoon in aak tuus niet as je most belle gieng je naer Piet de kappur. In toen hadde we zekur geen mobieltje.

Dur waare maasun die an de overkante waarukte in die gienge dan deur de week mit de boot vanuut Meneerse naer de overkante. Die hadde allemaele un weekkaert voor de boot die was 6 daegun gelkaert. Om kostun te bespaerun wiere bie de maasun die an de overkante waarukte de boodkaertun opgehaeld in an de jongus gegeve die moste voetballe.

Zo zieje dat as je lid was van un verenigieng je aerdug wat geld kwiet was om un partijtje te voetballun. Un ure verlette, op de fiets naer Meneerse hood, in as je geen bootkaerte had op de boot betaele (un retourtje koste toen al 1 gulde vuuftien) in dan nogus betaele voor de bus, je most tur heel wat voor ovur ha, toch?

Ik zal us vraege an die maasun die dat stik in mekaare geflanst ha of ik de tekst kan kriege dan zalk hut naer flakkees vertaele. Dan kenk ut altied nog in stikkies op Stadsweb zette.
Kiek wiele ha mit volle teugun genote, dur is tus soms eentje die daer andurs ovur dienkt mar die mot je mar mit un poend zout neeme.

Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie