StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Kwas even ut durp uut, dat beurt niet zoveul. Noe dat komt zo mun jongste zuster weunt al un mienke jaeren an de overkante in die zeit eleke keer wanneer kom je noe us bie mun kiekke. Dus hut most ter mar us van komme.
opmaak
Un weekie weg

Kwas even ut durp uut, dat beurt niet zoveul. Noe dat komt zo mun jongste zuster weunt al un mienke jaeren an de overkante in die zeit eleke keer wanneer kom je noe us bie mun kiekke. Dus hut most ter mar us van komme.

Ik zag eleke keer tegen de lange reis op mar dat viel reuze mee. Je ken noe zo mit de bus van hut eiland of in dan op Zuudplein ovur stappe naer hut Centraal Stasjon.
Mar wat un gedoe om un kaertje te kaapen. Kiek de meeste maasun ha zoon plestiek kaertje waermee ze geld uut de muure kriege of un kaertje kenne kaape. Mar ik ha zoon dieng niet, ik ha allus nog in mun portemenee in de rest in de ouw sokke thuus. Ik mot niks van die bankun ha, je ken dur je geld wel makkeluk brienge mar moeluk vandaen haele. In weet joe wat ze dur allemaele mee uutspooke.

Dus dear stieng in op Centraal Stasjon mit un portemenee mit geld voor wel vuufentwintig kaerties mar ik kon ze naregus kaape. Gelokkug was tur un vriendeluk maans die me uutlei hoe dan allemaele waarukte. Toen die begreep dat ik niet zoon plestiek kaertje had was tie bereid om mit zien plastiek kaertie treinkaerties te kaapen in ik kon hut geld zo an um geeve. Dur binne toch nog aerdege maansun an de ovurkant.

Mar dan bin je dur nog niet, toen most ik naer ut peron waervan de trein vertrok, noe eer ik daer was angekomme waare dur al twee treinen voorbie. Gelokkug komme dur meer op un dag dan op Stad, dus ik ha mar netjus gewacht op de volgende. Mun zustur die oens van hut stasjon zou haele wier al ongerust omdat we un uur laetur ankwamme dan ofgesproke was.

Mar goed we binne dur toch gekomme, toen we nae un week terug gienge heit ze oens mar mit de auto tuus gebrocht, al dat gedoe is niks voor oens. Hut zal noe wel even duure voordat ik weer us near mun zustur gae, wielle doen ze noe mar belle, das veul makkelukur. Vroegur maekte je mit de boot in de trem un wereldreis, mar noe nog mit al dat gedoe. Dan hei je un portemenee mit geld in dan ken je nog niet komme waer je weeze wil.

Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie