StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

De omloop op 26 en 27 augustus kwam ook dit jaar weer langs Stad. De deelnemers moesten natuurlijk ook hier worden aangemoedigd. De culturele kring leverde hieraan haar eigen bijdrage.

Tijdens het passeren van de omlopers speelde op de kaai het ensemble van de muziekschool o.l.v. Wim Soeters en bij het begin van de asfaltdijk de band Bad Luck. Dit op initiatief van Stichting Podium die wilde uitproberen of het zou aanslaan om rond de omloop culturele uitingen te bevorderen. Zij vonden gehoor bij de Stadse gemeenschap die op diverse manieren heeft meegewerkt bij deze uitvoeringen die minimaal de 1250 omlopers als toeschouwers gehad hebben. Zo verzorgden de vaste bezoekers van het Praethuus de accommodatie voor het ensemble en maakte Klaas v/d Put de podiumwagen voor Bad Luck. We hopen dat dit initiatief in de andere dorpen navolging vindt.

U kunt in het fotoboek de foto's bekijken van dit gezellige evenement.