StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Op 3 september zal er in het kader van de culturele kralenketting van de Stichting Podium weer een Stadse dag georganiseerd worden. Dit jaar hebben we gekozen voor een boerenbruiloft van ongeveer 100 jaar geleden om meer ouderen en oud-stadtenaeren erbij te betrekken.

Veel dorpelingen zijn al tijden bezig met alle voorbereidingen en alleen dat schept al een band. Zo worden er koortjes gevormd en kleding gemaakt, plannen ontwikkeld voor het bakken van stads droogbrood en trokken donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus in historische kledij jong en oud door het dorp om bruidssuikers en uitnodigingen voor het huwelijk uit te delen.

We hebben nu ruim 300 trouwfoto's van 40 jaar en ouder van stadtenaeren; naast de foto's op het bordes van het gemeentehuis zijn er ook veel van de firma Rotsma met steeds dezelfde achtergrond. Ze komen achter de ramen in de Voorstraat te hangen op 3 september en zullen veel gesprekstof opleveren voor de kijkers. Daarna gaan ze naar het streekarchief want ze geven een prachtig tijdsbeeld van alle rangen en standen uit een bepaalde periode van onze streekgeschiedenis. Vonden we in de geleende foto-albums belangrijke niet persoonlijke maar wel streekgebonden informatie dan werd die door Jan Maliepaard opgenomen in zijn foto-archief dat we volgend jaar voor een deel ten toon hopen te stellen.

De volksdansgroep heeft nieuwe klassieke dansen ingestudeerd en zal in aangepaste kledij optreden. Leuk zijn de spontane aanmeldingen om iets te doen. Zo zal de molen die dag in de huwelijksstand staan en decor zijn voor de huwelijksfoto van onze Jozias Johannes van de Putselaar en Maatje Lena van Rumsveer, respectievelijk commissionair in aardappelen en schooljuffrouw van rijke boerenafkomst.

Erg blij zijn we met de toezegging van Sempre Crescendo om in volle sterkte onze middag te komen opluisteren en de stoet te begeleiden en tevens een rondgang te maken langs de bejaardenhuisjes voor hen die niet naar de voorstraat kunnen komen.

Het Schippershuis, ons plaatselijk cafe en eethuis zal niet alleen de gezamenlijke maaltijd op de kaai verzorgen maar heeft ook een programma voor de jeugd als de ouderen op de kaai in rustige sfeer willen praten en bruiloft vieren. De Oranjevereniging zorgt weer voor de verlichting.

Voor inlichtingen kunt u bellen met: Herman Maas, tel 611972, Wim van Ham, tel:611673 en Nelleke Dillingh, tel:611441. Voor het complete programmaoverzicht kunt u kijken op stadsedag.stadaantharingvliet.nl.