StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

In verband met het wegvallen van financiële steun van het Rijk worden in 2023 de vaste OV-lijnen 135 en 138 in Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge en Herkingen ook overdag niet meer bediend.

Connexxion, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland zijn om die reden de afgelopen periode op zoek gegaan naar vrijwilligers voor het besturen van een buurtbus. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat er vanaf 9 januari 2023 een buurtbus gaat rijden op Goeree-Overflakkee.

Er hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld om voor lijn 135 een sluitende dienstregeling te kunnen rijden. De lijn die loopt van Ooltgensplaat via Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet tot aan Middelharnis zal vanaf 2023 lijn 735 gaan heten. Er wordt gereden met 8-persoons bussen. Er zijn momenteel nog onvoldoende vrijwilligers om volgens een dienstregeling te rijden waarbij ieder uur een bus stopt. Dit betekent dat de bus elke 90 minuten zal rijden.

Buurtbus met chauffeur

Er is nog geen buurtbus ter vervanging van lijn 138
Voor de lijn die rijdt van Herkingen via Nieuwe-Tonge tot aan Middelharnis zijn niet voldoende vrijwilligers beschikbaar. Hier zal vanaf 9 januari 2023 ook overdag OV-op-Maat worden aangeboden. Dit betekent dat op deze locatie vooraf via de telefoon of de OV-op-Maat app vervoer besteld moet worden door de reiziger. Op de website van Connexxion staat meer informatie over OV-op-Maat: www.connexxion.nl/ovopmaat/hwgo. Het streven is dat naast de nieuwe lijn 735 ook lijn 138 ingevuld gaat worden door een buurtbus. Begin 2023 wordt daarom opnieuw een oproep gedaan om vrijwilligers aan te trekken.

Mobiliteitswethouder Henk van Putten spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers. “De vrijwilligers die de buurtbus besturen hebben een belangrijk aandeel in het bereikbaar houden van de kleinere dorpen op Goeree-Overflakkee. Namens de inwoners wil ik hen bedanken. Mooi als we dat ook zo nu en dan eens tegen ze zeggen wanneer we de bus in- of uitstappen.”

Nieuwe bushalte voor Stad aan ’t Haringvliet op lijn 635
Buslijn 635 die van Ooltgensplaat tot aan Middelharnis rijdt stopt vanaf 9 januari 2023 ook in Stad aan ’t Haringvliet. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk komt een tijdelijke bushalte met ruimte om fietsen te stallen. Op termijn komt hiervoor op die locatie een permanente bushalte. Door complicaties met kabels en leidingen en doordat de nieuwe bushalte ligt op een waterkering van Waterschap Hollandse Delta (de beheerder van deze locatie), laat de permanente bushalte nog op zich wachten. Connexxion zet op lijn 635 in de vroege ochtend, late middag en het begin van de avond extra bussen in. Reizigers naar en van school en werk bieden zij hiermee een sluitende dienstregeling. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Connexxion monitort en evalueert de inzet van deze bussen de komende periode.

Binnen gemeente Goeree-Overflakkee verzorgt Connexxion het openbaar busvervoer
Connexxion doet dit in de vorm van de zogenaamde ‘concessie Hoeksche Waard – Goeree-Overflakkee’ (HWGO) in opdracht van provincie Zuid-Holland. 9 januari 2023 gaat de nieuwe dienstregeling in. Meer informatie over de nieuwe dienstregeling staat op de website van Connexxion: www.connexxion.nl/nl/nieuws/nieuwe-dienstregeling-2023.

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het bieden van regulier openbaar vervoer dat rijdt met een dienstregeling belangrijk
Het houdt de dorpen bereikbaar, ook voor inwoners die geen eigen auto hebben. Daarnaast stappen er op die manier minder mensen in de auto. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Goed openbaar vervoer is daarnaast belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel inwoners als ondernemers.