StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Dinsdag 23 augustus 2022 vond er in dorpshuis Het Trefpunt een overleg plaats tussen de dorpsraden van Oost-Flakkee, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee en Connexxion over de gerezen problemen met het openbaar vervoer.

Overhandiging aan Frederik Zevenbergen
Overhandiging van de getekende online petities aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen.


Overhandiging aan Henk van Putten
Overhandiging handtekeningen van de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet aan wethouder Henk van Putten.

De dorpsraden van Ooltgensplaat, Achthuizen, De Langstraat, Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet maken zich grote zorgen over de komende bezuinigingen op de lijnen 635 en 135. Met name voor de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet is het vervoersprobleem extra groot, doordat deze ‘scholierenlijn’ 635 niet meer over het dorp rijdt en erg geen halte is langs de doorgaande weg naar Middelharnis.

Na de opening van de vergadering door voorzitter Hans van de Schraaf van de dorpsraad Ooltgensplaat overhandigde Piet Diepenhorst van de dorpsraad van Stad aan ‘t Haringvliet de uitslag van de online Petitie ‘Goed OV voor een leefbaar Flakkee’ aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland. 1176 keer was deze petitie getekend.

Aan wethouder Henk van Putten overhandigde hij tevens de uitslag van de huis aan huis actie in Stad aan ‘t Haringvliet 502 inwoners hadden hun handtekeningen gezet voor het behoud van goed openbaar vervoer in de spits in Stad aan ‘t Haringvliet.

Het probleem met deze OV lijnen is ontstaan doordat het gebruik van het openbaar vervoer na de corona periode enorm is afgenomen. Van 69.000 gebruikers per dag zakte het aantal gebruikers terug naar zo’n 29.000 per dag. Het aantal is na de Corona periode nog niet erg gestegen, door onder andere het thuiswerken. Hierdoor komt er veel minder geld binnen bij Connexxion.
Het openbaar vervoer op ons eiland wordt voor de helft bekostigd door de provincie Zuid-Holland, de andere helft wordt bekostigd door de opbrengst van de kaartjes van de reizigers. Voor de Corona periode kon van de winst van de rendabele ‘dikke’ vervoerslijnen op ons eiland het vervoer van de ‘dunnere’ minder bezochte vervoerslijnen 135 en 635 betaald worden.

Door de extra subsidie van het Rijk kunnen tijdelijk de ‘dunnere’ buslijnen tot december 2022 in stand gehouden worden. Na december stopt dit.

Overhandiging aan Ben Snel
Overhandiging van de klachten aan Ben Snel van Connexxion.

Wat gaat er nu gebeuren?
De provincie geeft aan dat het moeilijk is meer geld bij te dragen aan het openbaar vervoer. Er wordt zeker nog naar gekeken, maar het is lastig financieel meer mogelijk te maken daar het probleem zich niet alleen op Flakkee voor doet. Wel is het zeker dat de De lijn 135 straks een belbus gaat worden. Die gaat draaien op vrijwilligers middels een buurtbusvereniging. 21 vrijwilligers hebben zich al gemeld. Het buurtbus systeem kan succesvol draaien, laten succesvolle buurtbusverenigingen in het land zien.

De dorpraden blijven zich echter nog steeds zorgen maken, ze zijn bang dat de leefbaarheid in de kleine kernen in gevaar wordt. Ze hopen dat het nieuwe systeem succesvol zal gaan draaien. Wel vragen zij aan Connexxion aandacht te hebben voor de vele klachten die er zijn ten aanzien van de kwaliteit van het vervoer.

De gemeente en provincie geven naar Stad aan ‘t Haringvliet aan dat ze er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk een halte aan de Lieve Vrouwepoldersedijk voor buslijn 635 veilig te realiseren. Plannen zijn in een vergevorderd stadium, maar zullen nog wel enige tijd vergen, daar er aanpassingen aan de weg gemaakt moeten worden.
Concrete deadlines konden nog niet worden gegeven.

De verzamelde klachten over de kwaliteit van het openbaar vervoer die binnengekomen zijn bij de dorpsraad van Stad aan ‘t Haringvliet zijn overhandigd aan Ben Dwars van Connexxion. De dorpsraad krijgt hierop een reactie.