CBS Albert Schweitzer is een Vreedzame School. Als uitwerking daarvan hebben de nieuwe leerlingmediatoren op donderdag 28 oktober 2021 hun diploma in ontvangst mogen nemen.

Logo CBS Albert Schweitzer

Ook hebben ze met behulp van een rollenspel laten zien aan de rest van de school wat een mediator is en wat die voor je kan betekenen.

Wat is de Vreedzame School?
Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op CBS Albert Schweitzer is het programma van De Vreedzame School.
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.

Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.

Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook verantwoordelijke mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de maatschappij zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.

CBS Albert Schweitzer wil een school zijn waar alle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. De leerlingmediatoren zijn een onderdeel van deze preventie.

Wat doet een leerlingmediator?
Als leerlingen een conflict hebben (we maken onderscheid tussen conflict en ruzie) en er wordt door beide leerlingen besloten dat ze het conflict niet samen kunnen lossen, maar hulp nodig hebben, dan schakelen ze de leerlingmediator in.

De taak van de leerlingmediator is om door middel van vastgestelde afspraken met de betrokkenen elkaars standpunt in de situatie te verkennen om begripsvorming te krijgen. Dit gebeurt door middel van een vast stappenplan. Uiteindelijk worden de leerlingen door de mediator begeleid tot het zoeken naar een “WIn-Win oplossing”. Als deze oplossing gevonden is wordt er "fysiek" afgesloten met een boks, high five etc. om de afspraak te bevestigen.

Gedurende de hele dag zijn de mediatoren aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. De mediatoren zijn te herkennen aan de fluorescerende armbandjes en het weekrooster op het raam.

Leerlingmediatoren voor CBS Albert Schweitzer
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD