StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Rabo ClubSupport: heb jij al gestemd op je favoriete club of stichting? Je kan op zowel SNS als Stichting Stadsoverleg stemmen. Dit kan tot 24 oktober 2020.

SNS en Stichting Stadsoverleg doen mee met Rabo ClubSupport. SNS bestaat in 2021 75 jaar wat ze met hun leden, oud leden en dorpsbewoners willen vieren. Stichting Stadsoverleg wil activiteiten voor behoud & vergroting van de leefbaarheid blijven ontplooien en wil de sociale cohesie stimuleren.

Over Sportclub Nieuwe Stad
SNS is een voetbalvereniging die naast de sportactiviteiten ook zeker een sociale functie heeft in ons dorp. Er zijn geen winkels, cafe's of ander ontmoetingsplaatsen.

Over Stichting Stadsoverleg Stad aan ’t Haringvliet
Het Stadsoverleg is de dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet en zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. We zijn het eerste aanspreekpunt voor externen waaronder de gemeente en verzamelpunt en klankbord voor alles wat er leeft binnen de Stadse gemeenschap. We zorgen dat thema’s die in ons dorp leven besproken worden en stimuleren het contact en de communicatie binnen de Stadse gemeenschap.

Stemmen
Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank kan je stemmen. Via 'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap' kan je klikken op Rabo ClubSupport.

  1. Log in en ga via 'Zelf regelen' naar 'Lidmaatschap’ en druk daarna op de knop 'ClubSupport'.
  2. Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers te gaan.
  3. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op 'Stap 2'.
  4. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.
  5. Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem uit te brengen.

Zie voor meer informatie: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/.

Rabo ClubSupport