StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Aardappelteler Lieven Braber in Stad aan ’t Haringvliet zal het voorlopig moeten blijven doen met zijn opslagschuur uit 1775 op zijn bedrijf aan de Vrouwtjesweg. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

Rechtspraak

Braber stapte vorige maand naar Den Haag tegen de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hij vond het tijd geworden voor een nieuwe loods op een andere locatie op zijn bedrijf. Hij heeft zestig hectare akkerland en zijn bestaande schuur van bijna 250 jaar oud staat op een kwart hectare grond. De gemeenteraad wees zijn verzoek af om een groter bouwblok op te nemen in het bestemmingsplan 3 Kernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet. Volgens de gemeenteraad was het verzoek van de akkerbouwer veel te weinig concreet. Hij vroeg alleen maar om een groter bouwblok en verder niets.

De Raad van State is het op dit punt eens met de gemeenteraad. Braber had tegelijk met zijn verzoek een concreet plan moeten indienen met een situatietekening en een indeling van het bouwblok. De akkerbouwer vindt dat hem niets te verwijten valt. Hij heeft het advies opgevolgd van een beleidsadviseur van de gemeente. "Die had gezegd, vraag eerst eens een groter bouwblok aan. Dat heb ik gedaan", verklaarde Braber vorige maand bij de Raad van State. De gemeente heeft aangegeven wel te willen kijken naar zijn wensen maar wijst er ook op dat op zeventien meter afstand van het beoogde bouwblok een woning staat. De afstand moet minstens dertig meter zijn.

De Raad van State zette woensdag wel een streep door de bedrijfsbestemming voor het kranenbedrijf Multi-Crane aan de Vrouwepoldersedijk in Stad aan ’t Haringvliet. Deze bestemming werd bij de Raad van State aangevochten door de buurman van dit bedrijf. Hij verzet zich ertegen dat Multi-Crane kranen mag gaan opslaan tot vijftien meter hoog en een gebouw mag neerzetten van negen meter. De Raad van State vindt dat de buurman er terecht over klaagt dat in het bestemmingsplan gaan visuele afscheiding is opgenomen zoals hoog opschietende beplanting langs het bedrijfsterrein. Verder meent de Raad van State dat een bouwhoogte van meer dan negen meter een belemmering kan zijn voor de windvang van de molen op de Molendijk.