StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Door de coronacrisis ziet het programma voor Koningsdag er heel anders uit. Het wordt een Koningsdag thuis. De gemeente Goeree-Overflakkee deelt het programma dat de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen samenstelde om de mensen thuis nationaal met elkaar te verbinden.

Programma 2020

6.19 uur
Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel uithangen voor de Koning en voor elkaar.

9.45-10.00 uur
Klokgelui in geheel Nederland. De klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.

10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest. Kijk voor meer informatie op www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-koningsdag #Wilhelmus

10.05 uur
Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve (voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander met zijn verjaardag.

15.00 uur
Saamhorigheidsconcerten. Solo-optredens van muzikanten en artiesten voor de verzorgingstehuizen. Let op: dit is zonder publiek!

16.00 uur
Nationale Toost. De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, schenk in en hef het glas! Kijk voor meer informatie op de website www.nationaletoost.nl.

Bovenstaand programma staat vermeld op de website van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen www.oranjebond.nl.

Tekst van het eerste en zes couplet van het Wilhelmus.

Eerste couplet:

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Zesde couplet:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.