StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

De KunstKijk, oorspronkelijk gepland 20 t/m 24 mei 2020 gaat vanwege Corona ook niet door. De ‘brandweerspuit’ naast de voormalige burgemeesterswoning in de Voorstraat, zou een nieuwe locatie zijn op Stad.

Nieuwsbrief KunstKijk

Het besluit over wel of niet laten doorgaan van de KunstKijk is inmiddels voor ons genomen. Tot 1 juni 2020 gaan alle evenementen niet door. Er zijn wel wat belangrijkere zaken denk ik zo.

We vinden het heel jammer, maar u begrijpt wel dat het niet anders kan.

Alle informatie en materiaal dat we hebben ontvangen willen we graag gebruiken om een digitale versie van het KunstKijkmagazine te maken. Die komt t.z.t. beschikbaar via onze site.

Om alvast te noteren:
Opening op 12 mei 2021
KunstKijk 13 t/m 16 mei 2021

Ik hoop u allen gezond en wel te ontmoeten op de KunstKijk 2021.