StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Zaterdag 25 mei 2019 gaan de deuren van de Nederlands Hervormde Kerk te Stad aan 't Haringvliet weer open voor een muzikale avond. Anne Marie Huizer en Piet Bechthum hebben voor u een muziek en samenzang programma samengesteld.

Verschillende fluitisten op panfluit, dwarsfluit en blokfluit zullen hun best doen om u te laten genieten. Ze zijn in verschillende samenstellingen te horen.

Anne Marie Huizer zal solo spelen op panfluit met begeleiding van het orgel. Piet Bechthum zal het orgel bespelen. Hij begeleidt de fluitisten, de samenzang en hij zal ook een orgelsolo verzorgen. Samenzang van bekende liederen is deze avond een groot onderdeel van het programma. Ook worden er enkele gedichten voordragen. De opening en sluiting van deze avond is in handen van Ds. Th.W.H.van der Heijden.

Voor diegene die een vorige keer zijn geweest behoeft het geen aansporing om deze avond te bezoeken. Voor u en jou die tot nog toe niet zijn geweest, een hartelijke uitnodiging om met elkaar op zaterdagavond te luisteren naar muziek en samen te zingen. Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden welke is bestemd voor de Ned. Hervormde Kerk. De kerk is open om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.