StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

OBS De Molenvliet nodigt u van harte uit voor een expositie op vrijdag 17 mei 2019. Deze weken werken we namelijk in de groepen aan de hand van een kunstthema.

kunst

Groep 1 en 2: Piet Mondriaan
Groep 3-5: Andy Warhol
Groep 6-8: Pablo Picasso

De middagen staan in het teken van deze kunstenaar met alle facetten die daarbij horen. Ook maken we kennis met verschillende kunstenaars in het dorp en gaan we uiteraard zelf aan de slag. Omdat we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan organiseren we een heuse expositie op vrijdag 17 mei 2019 waar een ieder welkom is. Deze middag start om 15.30 en duurt tot en met 17.00 uur.

15.30-17.00 uur Kunstzinnigheden met fruit en gratis koffie en thee
Speurtocht door de school; op zoek naar kunstenaars.
16.00 uur tentoonstellen groepswerken in het speellokaal met uitleg van de leerlingen
16.15 uur start kunstworkshops voor kinderen
17.00 uur einde kunstzinnige middag

Het is mogelijk voor leerlingen een kunstworkshop te volgen van 16.15-17.00 uur. Ze kunnen zich hiervoor op school inschrijven.
We hopen u allen te zien op deze middag!