StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Achtergrond

Sommige nieuwtjes dienen meer informatie te krijgen. Hoe worden problemen die we op Stad hebben ergens anders aangepakt? Dat er nieuwbouw komt is een leuk nieuwtje, maar wat voor opties hebben we eigenlijk? Hoe ontwikkeld de natuur zich rond Stad? Allerlei zaken die meer achtergrond informatie verdienen, kunt u hier vinden.

--------------------

Het heeft even geduurd, maar de jury is eruit: de winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend.

Op de schaarse mooie en zonnige dagen in de maanden februari en maart krijgen we bij een buitenwandeling over de dijken rond Stad een voorjaarsgevoel bij het zien van de eerste lammetjes, want ondanks de koude is dit de periode, waarin de eerste lammetjes geboren worden en bij zonnig weer van de buitenlucht profiteren.

Gaat u nog met vakantie? Neem de fotocamera dan maar mee, want na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een vakantiefotowedstrijd.

Op maandagochtend 22 maart 2010 is bekend geworden dat het college van de gemeente Middelharnis wordt gevormd door de partijen VDB'78, PvdA, CDA en D66.

Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Uiteraard kunnen die niet voorbij gaan aan onze website, zonder hier e.e.a. over te vermelden.

Aan de 'StadsDoelen' is door het CDA in de achterliggende periode hard gewerkt. Een korte reactie.

Voorafgaand aan de verkiezingen van 2006 is op 20 februari 2006 in Stad aan 't Haringvliet een verkiezingsdebat georganiseerd. Tijdens dit debat is over verschillende thema’s gediscussieerd en zijn de standpunten per partij uitgewisseld. Graag wil de fractie ven de ChristenUnie verantwoording afleggen over hoe zij met de thema's is omgegaan.

Hieronder een reactie op hetgeen door VDB 78 is gezegd. Natuurlijk hebben we niet alles kunnen verwezenlijken, maar blijven vechten voor de leefbaarheid in en van de kleine kernen.

Naast de vernieuwing van StadsWeb, heeft ook StadsArchief (Stad in vroeger tijden) een nieuw jasje gekregen.

2009 is voorbij en in navolging van 2008 en 2007, leek het me ook dit keer leuk om te kijken wat er afgelopen jaar allemaal bij StadsWeb is geplaatst. Welk artikel werd het meest gelezen, hoeveel foto's zijn er bijgekomen en wat was uw mening afgelopen jaar?

Geachte Stadtenaren en Overkanters woonachtig te Stad aan 't Haringvliet,
Als organisatie van de Stadse Dag, willen wij aan u verantwoording afleggen m.b.t. de collecte van dit jaar.

Het kostte wat moeite, maar de jury is eruit. De winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend.

U gaat deze zomer met vakantie? Neem dan de camera mee en doe mee met de fotowedstrijd!

Dorpen zijn voor het uitvoeren van plannen vaak afhankelijk van anderen, hetzij van de gemeente waartoe ze behoren, hetzij van maatschappelijke en commerciële organisaties. Zal iemand een aangedragen idee oppikken?