StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Maandagavond 8 december 2008 was er in het Trefpunt een avond voor de inwoners van Stad om mee te praten over de toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld.

Door Wilco Blok

Maandagavond 8 december 2008 was er in het Trefpunt een avond voor de inwoners van Stad om mee te praten over de toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld. Hoewel er soms stevig werd gediscussieerd in de goed gevulde zaal, waren de aanwezigen het opvallend vaak zeer met elkaar eens.

De gemeente Middelharnis wil graag met de bewoners in gesprek over de toekomst, en doet dat door de bewoners te betrekken bij het formuleren van een toekomstvisie. Een toekomstvisie waarin een denkrichting is geformuleerd waar de gemeente het beleid op wil baseren. In een eerdere avond is een ieder gelegenheid gegeven om zijn of haar mening te geven over hoe de gemeente Middelharnis er in 2020 uit zou moeten zien. Daarna heeft de gemeente een toekomstvisie geformuleerd en dat werd de 8e december besproken.

Met name ging het om de dilemma's die naar aanleiding van de toekomstvisie zijn geformuleerd. De dilemma's waren opgesplitst in drie groepen: de kleine kernen, de ontwikkeling van Sommelsdijk/Middelharnis en Goeree-Overflakkee in het geheel.
Na een introductie konden de aanwezigen in kleinere groepen van gedachten wisselen over de dilemma's. Moet er meer recreatie komen en mogelijkheden voor watersport of komt dan de zondagsrust in het geding? Willen we wel een recreatief centrum, jongeren centrum en cultureel centrum in Middelharnis?

De meeste aanwezigen hadden er geen bezwaar tegen dat er meer de nadruk op toerisme en recreatie wordt gelegd, maar het moet niet het enige punt zijn waar de economie op drijft: dat maakt kwetsbaar. De zondagsrust hoeft geen probleem te vormen omdat de meeste toeristen hier juist voor de rust komen en er veelal kleine groepen toeristen komen. Meer natuur was niet veel behoefte aan: "landbouwgrond is ook natuur" en "een hectare suikerbieten levert meer zuurstof dan een hectare bos", zo werd er in de zaal opgemerkt. Daarnaast werd opgemerkt dat natuur naast akkerland niet prettig is: er is meer overlast van onkruid en er zijn dan minder bestrijdingsmiddelen toegestaan.

Over de ontwikkeling van Sommelsdijk/Middelharnis was iedereen het ook wel eens: alleen nog kleinschalige nieuwbouwprojecten. Sommelsdijk/Middelharnis is de laatste jaren fors uitgebreid en een verdere uitbreiding is niet meer wenselijk. Het is nu zaak om de bevolking in de kleine kernen op peil te houden om te voorkomen dat de jeugd en de ouderen vertrekken naar Sommelsdijk/Middelharnis. Weer kwam de vraag op tafel: wanneer wordt er op Stad gebouwd? De aanwezige raadsleden legden uit dat het bestemmingsplan is vastgesteld en dat de provincie het nu goed moet keuren.

Wat betreft het beleid van Goeree-Overflakkee werd er gesproken over het verdubbelen van de rijbanen van de N57 en N59: elke ochtend en avond is het file, in de vakantie ook overdag. Niet iedereen kon zich in deze oplossing vinden: vier banen aansluiten op een andere weg geeft weer het effect van een trechter en dat verplaatst de file alleen. Voordeel is wel dat Goeree-Overflakkee aantrekkelijker wordt voor toeristen.

Aan het eind van de avond werd de onvermijdelijke vraag gesteld: hoe nu verder? In februari komt de toekomstvisie in de raad en wordt er over gedebatteerd. Daarna wordt de toekomstvisie definitief vastgesteld. Dan zullen de plannen worden uitgewerkt tot concrete plannen en waar mogelijk worden gerealiseerd. In 2020 zullen we zien wat er van terecht is gekomen. De meeste bezoekers waren het na afloop het er wel over eens dat het een goed idee is geweest om als burgers en bestuurders met elkaar samen te werken aan de toekomst en daarover in gesprek te gaan.

De complete toekomstvisie kunt u hier downloaden.