StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
De proef met het veerpontje is inmiddels al weer even afgelopen, maar er is een evaluatie over geschreven door "Stichting Stadsweb". Dit was al eerder vermeld in de krant, maar StadsWeb heeft het hele rapport bemachtigd, wat u hier kunt downloaden.

De proef met het veerpontje is inmiddels al weer even afgelopen, maar er is een evaluatie over geschreven door "Stichting Stadsweb". Dit was al eerder vermeld in de krant, maar StadsWeb heeft het hele rapport bemachtigd, wat u hieronder kunt downloaden. Daaronder is de samenvatting en conclusies weergegeven.


Evaluatie van de proef met de veerdienst tussen Stad aan 't Haringvliet en het eiland Tiengemeten (PDF, 1MB)

Samenvatting en conclusies
De proef met de veerdienst tussen Stad aan ’t Haringvliet en het eiland Tiengemeten heeft bewezen aan een behoefte te voorzien en er is dan ook door veel mensen gebruik van gemaakt. Zoveel zelfs dat de feitelijk beschikbare capaciteit bij goed weer onvoldoende was en omdat de boot vol was moesten mensen teruggestuurd worden.
Een aantal malen kon er roostertechnisch extra gevaren worden, mede dank zij de inzet van het personeel van de veerdienst en de vrijwilligers van de stichting Stadsweb. In totaal hebben 880 mensen de oversteek gemaakt en hebben nog eens 440 fietsen meegevaren.
Voor veel mensen was het de eerste gelegenheid om kennis te maken met het eiland Tiengemeten sinds de herstructurering tot een natuureiland. Veel mensen hebben een rondje gefietst via de veerdienst naar Tiengemeten en met de reeds bestaande veerdienst naar Hoeksche Waard, waarna er over de dijken, brug en dammen werd rondgefietst naar het beginpunt. Een tochtje van ruim 30 km langs mooie natuur en vooral veel water.

Door de beperkte capaciteit van de gebruikte boot en het grote aanbod van passagiers bij mooi weer veelal met fietsen, zou een boot met iets grotere capaciteit, zeker bijgedragen hebben aan een nog groter aantal passagiers. Hierbij moet gedacht worden aan een capaciteit van circa dertig passagiers vergezeld van circa 15 fietsen.

Door de lange vaartijd van ongeveer 45 minuten, was het niet mogelijk om snel even extra te varen bij een te groot aanbod van passagiers. Verder deden zich dan problemen voor bij de laatste terugvaart. De meeste mensen wilde zo laat mogelijk terug varen, maar door beperkte capaciteit moesten ze dikwijls een boot van twee uur eerder nemen voor de terugvaart, waardoor het verblijf op het eiland twee uur korter werd dan gewenst.

In het begin bleek al gauw dat een reserveringssysteem noodzakelijk was, zodat men zeker was van een overtocht. Een dergelijk systeem moet via een enkel mobiletelefoonnummer opgezet worden om de coördinatie te kunnen garanderen. Dat nummer kan dan wisselend bemenst worden door de dienstdoende vrijwilliger of ander persoon belast met de coördinatie van de passagiers. Op de strooifolder en bij de algemene voorlichting in de pers moet zeker gemeld worden, dat reserveren aangeraden wordt om zeker te zijn van een plaats aan boord.

Een enkel mobiletelefoonnummer van de veerdienst annex reservering is wenselijk om de communicatie tussen passagiers en exploiterende organisatie te bewerkstelligen.

Uit de enquête is gebleken, dat het gehanteerde tarief van € 5 per enkele vaart en kinderen tot 12 jaar € 2,50 redelijk werd geacht. Indien de boot de eerder voorgestelde grotere capaciteit zou hebben en er een klein tarief van bijvoorbeeld € 2,- voor de fiets in rekening gebracht zou worden, lijkt het mogelijk om met een kleinere subsidie, de begroting van de veerdienst sluitend te kunnen krijgen. Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de variabele kosten van de grotere boot. Ook dient rekening gehouden te worden met het feit, dat de gehele organisatie thans is uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers van de stichting Stadsweb en dat deze taak zeker te zwaar zou zijn in een permanente situatie.

De aanlegplaatsen aan beide zijden waren voldoende en toereikend. Wel dienen voor een permanente situatie duidelijke afspraken gemaakt te worden met de gemeente Middelharnis en de exploiterende organisatie van de haven van Stad.

Vanuit toeristisch oogpunt is een veerdienst zeker een attractief medium in deze waterrijke omgeving en dit werd bevestigd door de vele positieve reacties en het intensieve gebruik gedurende de proefperiode. Bovendien werd het idee beloond met meerdere soortgelijke initiatieven in de regio.

Het bestuur van de stichting Stadsweb dankt alle vrijwilligers, de subsidiegevers en het personeel van de veerdienst voor hun inzet om deze proef tot een succes te maken.
Zij spreekt de hoop uit dat de positieve resultaten van deze proef de aanleiding mogen zijn tot een permanente dienstverlening in ons natuurlijk mooie waterrijke woon- en leefgebied. Dit alles ter bevordering van de recreatie en het toerisme op zowel het eiland Tiengemeten als het eiland Goeree-Overflakkee en de verbetering van de leefbaarheid in Stad aan 't Haringvliet.