StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Op dit moment heeft Stad te maken met een nieuwe bevolkingstoename en wel door een heel vreemd soort: de gans. De gans die dit jaar rond Stad te vinden is, is de brandgans. Eerst wat infomatie over die brandgans.

Op dit moment heeft Stad te maken met een nieuwe bevolkingstoename en wel door een heel vreemd soort: de gans. De gans die dit jaar rond Stad te vinden is, is de brandgans. Eerst wat infomatie over die brandgans.

De brandgans is een kleine gans van ongeveer 58 tot 69 cm groot. Hij komt oorspronkelijk uit het hoge noorden waar hij zijn jongen groot brengt. Hij valt op door zijn geheel witte gezicht met een zwarte kruin. Maar wat doet die gans ineens op onze landerijen? Dat is de vraag die vast vele Stadtenaren kwelt.

De Brandgans

Deze gans komt zoals ik al zei uit het hoge noorden maar eigenlijk is hij maar een klein deel van het jaar in zijn land van herkomst, en dat is rond de maanden juni t/m augustus. Dan gaan de ganzen met hun jongen op trektocht, want de winter valt in de poolgebieden vroeg in, dus moeten de ganzen noodgedwongen opzoek naar een ander leefgebied. Ze trekken dan van gebied naar gebied en blijven zo de strenge winters van Siberië voor.

Er zijn echter enkelen brandganzen die in 1984 Nederland toch wel een heerlijk toevluchtsoord vonden. Waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van tamme brandganzen die hier gehouden worden als sier vogels in volières. Hierdoor telt Nederland nu een eigen broedpopulatie van 750 - 1100 paren.

Op dit moment doen de ganzen Nederland weer aan. Ze strijken dan neer op een gebied waar voedsel te vinden is, maar waar ook een goed overzicht is van de omgeving. Want de ganzen moeten zich concentreren op de horizon. Dit zit er instinctief ingebakken, want ook in de poolgebieden moeten jagers zoals poolvossen vroeg opgemerkt worden. Daarom zoeken de ganzen wijde poldergebieden. En aangezien ganzen planten eten kiezen ze bij voorkeur de voedselrijke gebieden van Flakkee en de waddengebieden uit. Dit tot ergernis van de boeren.

Om te voorkomen dat de ganzen al het gras opeten worden ze door gaskanonnen van de landerijen afgehouden. Dit is het geluid wat u de laatste tijd regelmatig kunt horen. Om de beesten niet teveel te verstoren heeft men bepaalde gebieden aangewezen tot foerageergebied. De boeren die hun land beschikbaar stellen krijgen een premie. Het jagen op ganzen is niet tegen de wet maar je mag het alleen doen als je er een vergunning voor hebt.

Meer informatie over de brandgans op www.vogelbescherming.nl