StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Vorige maand is er een nieuwsbrief verspreid met daarin de laatste stand van zaken over de nieuwbouwplannen. Hoe staan we er voor?

Vorige maand is er een nieuwsbrief verspreid met daarin de laatste stand van zaken over de nieuwbouwplannen. Hoe staan we er voor?

Het is inmiddels al bijna 5 maanden na de informatie-avond in het Trefpunt waar de inwoners van Stad werden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de conceptplannen verder uit te werken. In de nieuwsbrief is een concept-plattegrond te zien van de nieuwe wijk. Omdat er uit reacties is gebleken dat er meer vraag naar starterswoningen was dan gedacht, is er een groter aantal starterswoningen in het plan opgenomen dan de 4 die eerst gepland stonden. Daarnaast komen er vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen, patiowoningen/ouderen woningen en appartementen. Bovendien is er een aantal kavels beschikbaar voor mensen die zelf een huis willen (laten) bouwen.

Op dit moment wordt het plan gedetailleerd uitgewerkt, worden er achtergrondonderzoeken gedaan naar de bodemkwaliteit, archeologie, eventuele verstoring van de natuurwaarden, of er in het plan wel voldoende ruimte is voor water, etc. Als het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan gereed zijn, zal er een bestemmingsplan worden opgesteld.

Omdat deze onderzoeken zorgvuldig zullen moeten worden gedaan, moeten we als bewoners van Stad nog even geduld hebben voordat we de definitieve plannen gepresenteerd gaan zien. Als de bestemmingsplanprocedure vlot verloopt kan in de loop van 2007 worden gestart met de bouw van de eerste woningen.

Heeft u ook een mening over de nieuwbouwplannen? Discussieer mee op het forum!