StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Wie zaten er nou echt in de bus die vorige week vrijdag Stad bezocht? Inderdaad het waren onze burgemeester en wethouders, die mogelijke bouwlocaties bezochten. Maar hun gezelschap bestond niet uit projectontwikkelaars.

Even rechtzetten

Wie zaten er nou echt in de bus die vorige week vrijdag Stad bezocht? Inderdaad het waren onze burgemeester en wethouders, die mogelijke bouwlocaties bezochten. Maar, hun gezelschap bestond niet uit projectontwikkelaars. Het was de complete raad. Onze fout dat we ze niet herkend hebben.

Dankzij het Kadaster ... kaart klein

... kunnen we u de eigendomssituatie achter de Molendijk laten zien. Op de bijgaande kaart zijn in ieder geval de percelen 457 en 458 in bezit van projectontwikkelaar Arcus. 458 behoorde bij de "villa", die Arcus aankocht en zonder deze grond weer doorverkocht. De percelen 2097 en 2308 horen bij de koelhuizen en zullen worden aangekocht door Woongoed-Flakkee, als alles doorgaat. Op de kaart ziet u verder de huidige rode contouren en een "artist impression" van de verlegde grenzen.

Presenteren

Eind november vindt er voor raadsleden een besloten presentatie plaats van alle bouwplannen van ons eiland. Woongoed-Flakkee wil Stad graag informeren, maar niet vóór die tijd. Wel zo snel mogelijk daarna. Wij schatten dat ergens tussen Sinterklaas en Kerst Woongoed-Flakkee en het gemeentebestuur de plannen komen presenteren in het Trefpunt. Voorlopig even al die avonden vrijhouden dus!