StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Op maandagochtend 22 maart 2010 is bekend geworden dat het college van de gemeente Middelharnis wordt gevormd door de partijen VDB'78, PvdA, CDA en D66. Inmiddels is het coalitieoverleg van de partijen afgerond. Het college van de gemeente Middelharnis wordt gevormd door de heren Ph. van den Berg (VDB'78), G.C. Kleingeld (PvdA), J. Van Doorn (CDA) en G. Wieringa (D66). De heren worden, in een nog nader bekend te maken raadsvergadering, door de gemeenteraad tot wethouder benoemd.

Portefeuilleverdeling VDB'78/PvdA/CDA/D66.

  Burgemeester
 • Wettelijke taken
 • Personeelszaken
 • Herindeling
  VDB'78 (Ph. van den Berg) 22 uur
 • Loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Grondzaken
 • Cultureel erfgoed
 • Verkeer
  PvdA (G.C. Kleingeld) 22 uur
 • Financiën
 • Facilitaire zaken
 • Openbare werken
 • Waterstaat/Havens
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
  CDA (J. van Doorn *) 22 uur
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke zaken (WMO)
 • Jeugdzaken (JAC)
 • Sportzaken (Staver)
 • Gemeentelijke dienstverlening (e-overheid)
 • Gebouwenbeheer
 • Kleine kernenbeleid (projecten)
  D66 (G. Wieringa) 12 uur
 • Cultuur
 • Milieu
 • Duurzaamheid

(*) De heer Van Doorn is fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Bernisse en woonachtig in Zuidland. Hij is wethouder geweest in de periode 2006-2008.