StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Uiteraard kunnen die niet voorbij gaan aan onze website, zonder hier e.e.a. over te vermelden. Aangezien we als beleid hebben ons neutraal op te stellen ten opzichte van de diverse politieke partijen maar daarnaast de belangen van ons dorp richting de politiek willen duidelijk maken, hebben we het project Stad op Stelten in 2006 het licht laten zien.

Op 20 februari 2006 hebben we in het trefpunt een bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners en daarbij alle vertegenwoordigers van de politieke partijen uitgenodigd om over een viertal thema's afspraken te maken.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het document 'Stadsdoelen' 2006 en vervolgens aan alle partijen beschikbaar gesteld.

Enige weken geleden hebben we deze afspraken nogmaals gezonden aan de politieke partijen en hen om een reactie gevraagd inzake de door hen behaalde resultaten in de afgelopen bestuursperiode.

Drie partijen hebben de handschoen opgepakt en verantwoording over de gestelde doelen afgelegd. De reacties (op alfabetische volgorde) kunt u hieronder vinden.