StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Hieronder een reactie op hetgeen door VDB 78 is gezegd. Natuurlijk hebben we niet alles kunnen verwezenlijken, maar blijven vechten voor de leefbaarheid in en van de kleine kernen.

Nieuwbouw
De Provincie Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan Stad aan 't Haringvliet gedeeltelijk goedgekeurd. Het bestemmingsplan voorziet ten eerste in een actualisatie van de bestemmingsregelingen. De provincie heeft gedeeltelijk de uitbreiding van woningbouw goedgekeurd. Het gebied bij en achter het Koelhuis heeft nu een bestemming gekregen voor woningbouw (circa 23 woningen). Woongoed is eigenaar van het Koelhuis en gaat deze locatie ontwikkelen.

Een ander gedeelte van de uitbreidingsplannen voor woningbouw zijn afgekeurd door de Provincie, omdat dit buiten het streekplancontour ligt. De Provincie werkt op dit moment aan een regionale visie en de gemeente Middelharnis probeert de grenzen van het streekplancontour hierin op te rekken, zodat woningbouw in de toekomst alsnog mogelijk wordt.

Verkeer
Molendijk is qua inrichting wettelijk geen 30 km zone. VDB 78 heeft al meerdere malen haar ongenoegen geuit dat de gemeente Middelharnis zijn 30 km zones niet conform de richtlijnen inricht. Wij zullen ons hier tegen blijven verzetten. De verlichting zou kunnen worden meegenomen als de Molendijk wordt ingericht conform de richtlijnen.

Hondenpoep
Er is een hondenpoep beleid dat wordt ingevoerd in alle kernen. Zakje kunnen gratis worden opgehaald bij de gemeente Middelharnis. Er zou een afhaalpunt in Stad moeten worden gerealiseerd. Een dergelijk afhaalpunt zou in het dorp gerealiseerd kunnen worden in de buurtsuper (zolang die er nog is), bij Geert Kamp, het Trefpunt of v.v. SNS.

Samenleving in balans
Woongoed Flakkee neemt in de ontwikkeling van de locatie Het Koelhuis (o.a. zorgwoningen, huisartsenpraktijk, fysiopraktijk), ook de realisatie van een zorgsteunpunt mee. De gymzaal wordt voornamelijk door obs De Molenvliet, cbs Albert Schweitzer, gymvereniging MHSD (voorheen DOTO) en in de winterperiode door v.v. SNS gebruikt. Het gebruik van de gymzaal kan alleen worden vergroot door het gymonderwijs te intensiveren (bijvoorbeeld middels de realisatie van een buurtsportcombinatiefunctionaris) of door naschoolse sportactiviteiten te starten.

Binnenkort wordt het JAC geopend en dit is ook voor de jeugd van Stad aan 't Haringvliet. Wij zullen de jongeren-werkers erop aan spreken om een plan te maken voor een beter gebruik van het Trefpunt voor de plaatselijke jeugd.