StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

De gemeente Goeree-Overflakkee moet, net als alle andere gemeenten, in 2021 een plan klaar hebben voor de toekomst van het eiland zonder aardgas. In Stad aan 't Haringvliet wachten de bewoners niet af tot de gemeente de plannen klaar heeft, maar gaan de bewoners zelf op zoek naar de beste alternatieven voor aardgas.

Het meest in het oog springt het plan om van aardgas over te stappen naar waterstofgas.

Wethouder Tea Both tijdens de bewonersavond afgelopen woensdag: "Geen enkele kern is zo met de energietransitie bezig als Stad. Het zou zo maar kunnen, dat er in de toekomst tegen kernen wordt gezegd die willen verduurzamen: Ga eerst maar eens in Stad kijken."

In Stad aan 't Haringvliet zijn er vier tafels waaraan wordt nagedacht over de mogelijkheden voor omschakeling naar waterstof. Iedere tafel heeft een eigen onderwerp, dat zijn: techniek, communicatie, financiën en proefprojecten. Onder begeleiding van projectleider Jonathan Reitsma worden antwoorden gezocht op allerlei vragen. De belangrijkste vraag is natuurlijk: Is waterstof een goed alternatief voor aardgas? Om daar achter te komen wordt er gekeken naar de gevaren, maar ook hoe ervoor gezorgd kan worden dat er continu voldoende waterstofgas beschikbaar is. En natuurlijk praktische vragen als wat zijn de kosten, kan er worden gekookt op waterstof en hoe groot is een ketel die op waterstof verwarmd. Als alle vragen van de tafels zijn beantwoord komt er een eindstuk waarin alle bewoners worden geïnformeerd over de stand van zaken. Daarin wordt ook naar andere mogelijkheden gekeken, zoals aardwarmte en groen gas.

Betrokken bewoner Herman Maas oppert het plan om in het dorp een coöperatie op te zetten om als inwoners samen eigenaar te worden van de eventuele productielocatie van waterstof. Het plan op dit moment is om met de groene energie van een windmolen waterstof voor het dorp te produceren. Of het dorp in de toekomst inderdaad overstapt van aardgas naar waterstof is op dit moment nog niet zeker. Wel vaststaat dat de Stadtenaren serieus kijken naar de mogelijkheden om als dorp verder te gaan zonder aardgas.