StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Op 19 maart 2018 was er in het Trefpunt een bijeenkomst voor alle inwoners over de energietransitie. De dorpsraad, woongoed Flakkee, de gemeente, Deltawind, Stedin, Wout Koppenaal en nog andere organisaties gaven hun visie over het stoppen met aardgas.

Ze besloten samen te onderzoeken welk alternatief er voor ons dorp het best haalbaar zou zijn. Ook werd er een werkgroep van (toekomstige) bewoners opgericht die meedenkt met de plannen.

Op maandag 28 mei 2018 was er een gezamenlijke vergadering van bovengenoemde belanghebbenden en de werkgroep waar de basisnotitie Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij in 2025 werd gepresenteerd. Van belang voor de bewoners is te weten dat er voor ons dorp drie mogelijkheden in aanmerking komen en daar zullen we met elkaar over moeten beslissen.

A: verwarming wordt individueel opgelost: all-electric: waarvoor een zeer goede isolatie nodig is, bodem- of luchtwarmtepomp of individuele verwarming door waterstof die in huis gemaakt wordt. Dit kan vooral in nieuwe huizen.

B: verwarming door een collectief alternatief: gasnet inzetten voor waterstofgas of lage temperatuur warmtenet met oppervlaktewater in combinatie met warmte- en koude-opslag. Waterstof lijkt het meest geschikt voor oude huizen en we kunnen de huidige gasleidingen gewoon blijven gebruiken.

C: een combinatie van A en B.

Stedin heeft de kosten van alle varianten berekend en de oplossingen ontlopen elkaar hier niet zo veel. Erg goed isoleren is erg duur, een warmtenet aanleggen ook en onze verwarmingsketels vervangen voor een waterstofkachel kost ook geld. We willen niet wachten op wat overal elders gebeurt en dan pas kiezen, maar nu al actief denken en doen en kijken of we als koploper niet in aanmerking komen voor tal van subsidies. Op 12 september 2018 gaan we met de ondernemers van het dorp om de tafel zitten om hun mening te vragen en te kijken wat we met samenwerking kunnen bereiken. Het werd als jammer ervaren dat de projectontwikkelaar van Havenstadt niet aanwezig was om uitleg te geven over een gasloze nieuwe wijk.

Na de pauze was er voorlichting over het gebruik en de voordelen van waterstof. Waterstof werd vroeger, voor het aardgas, al of niet gemengd met ander gas, in heel Nederland gebruikt en is reukloos en de vlam is ook onzichtbaar dus voor koken wordt elektrisch koken aanbevolen. Groene Waterstof wordt gemaakt door ioniseren van water met behulp van elektriciteit. Dit kost energie, maar is handig bij een teveel aan elektriciteit omdat je voor elektriciteitsopslag dure batterijen/accu’s nodig hebt en voor waterstof alleen tanks. Er zijn al waterstofauto’s (de wegenwacht in Rhoon rijdt er mee), de productie van waterstofvrachtwagens komt ook op gang en er komen waterstoftreinen in Nederland. Er was iemand die vertelde over de waterstofwindmolen die momenteel in de Wieringermeer gebouwd wordt en die worden, als ze massaal geproduceerd worden, een goed alternatief. Het valt te overwegen om uit te zoeken of wij hier een waterstofmolen kunnen bouwen die rechtstreeks op ons gasnetwerk kan worden aan gesloten.

Allemaal spannende ontwikkelingen waar we ons als bewoners in moeten verdiepen en tot keuzes komen. Het lijkt aantrekkelijk om proefobject te zijn, omdat er nu nog subsidies mogelijk zijn en er nu nog monteurs te krijgen zijn want als er straks in Nederland dagelijks 1000 huishoudens van het gas gaan wordt het moeilijk deskundigen te vinden.
Praat erover met uw buren en op verjaardagen om een breed draagvlak te scheppen.