StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Pilot waterstof in Stad aan ’t Haringvliet

Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december 2017 tekenden ruim 30 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Het regionale ‘groene’ waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.

Eén van de projecten is het verwarmen van bestaande woningen met waterstof via het bestaande aardgasnetwerk. In Stad aan ’t Haringvliet wordt onderzocht of het verwarmen met waterstof een optie is. Dit is onderdeel van een onderzoek en realisatie naar het aardgasvrij maken van de woonkernen op Goeree-Overflakkee. Volgens Rijksbeleid dienen alle woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zien. Het onderzoek in Stad aan ’t Haringvliet vindt in nauwe samenwerking plaats met ondermeer dorpsraad ‘Het Stadsoverleg’, Woongoed GO en de gemeente Goeree-Overflakkee. In het eerste kwartaal van 2018 wordt u nader geïnformeerd.